400 bostäder ersätter – när gamla skolan rivs

En gammal skola rivs – en ny byggs. Och 400 nya bostäder ska binda samman södra och norra Jordbro bättre. Snart kan du som Jordbrobo tycka till om kommunens planer.

  • Publicerad 05:00, 9 jul 2018

Efter många om och men – nu närmar sig rivningen av gamla Jordbromalmsskolan.

400 bostäder i flerbostadshus med växtbevuxna tak ska byggas på ytan där den gamla skolan, biblioteket och fritidsgården ligger i dag.

Det enda som blir kvar är sporthallen.

Kan lämna ris och ros

Det är nu klart att detaljplaneförslaget för den första etappen av nya centrala Jordbro skickas ut på ett minst sex veckor långt samråd från och med september.

Där kommer Jordbroborna kunna lämna ris och ros innan planförslaget ställs ut för granskning i början av 2019. Detaljplanen väntas klubbas i mitten av 2019, innan rivningen och byggandet sätts igång.

Förutom att inhysa bibliotek och fritidsgård fungerar gamla Jordbromalmsskolan som kulturhus sedan flera år tillbaka, och var alla verksamheter ska få plats i väntan på ett nytt kulturhus är oklart.

Inom den första etappen ska även en ny f-6-skola byggas på höjden i nordvästra delen av Hurtigs park, parken som är inklämd mellan Södra Jordbrovägen, Moränvägen och Blockstensvägen.

Många rykten

Kommunen planerar för ett antal samrådsmöten, enligt Göran Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– Kommunen kommer också att ha pop up-kontor i Jordbro för att kunna ge rätt besked om planerna. Det har varit ganska mycket rykten om vad som ska hända, säger han.

Pop up-kontoren väntas vara på plats i Jordbro ett antal dagar under en tvåveckorsperiod av samrådet.

De nya flerbostadshusen, både bostadsrätter och hyresrätter, blir upp emot sex våningar höga.

Av planerna att döma ser de ut att komma att rama in det gamla centrumområdet i norr tillsammans med Haninge bostäders nya hyresrätter som byggts söder om.

Ny gata byggs

Flera Jordbrobor har på Mitt i Haninges facebook uttryckt oro för att förtätningen blir för kraftig, men kommunen skriver i sin egen beskrivning av planerna att bostäderna och den nya skolan vid Hurtigs park gör att norra och södra Jordbro kopplas samman bättre.

En ny, trädprydd gata ska också byggas parallellt med Moränvägen, mellan centrum och den nya skolan.

Göran Svensson tror dock inte längre på något spadtag innan årsskiftet.

– Det får bli i början på nästa år i stället, säger han.

Men nu är alla partier överens om centrala Jordbro?

– Det känns som att alla är överens om att detta är rätt väg. Det enda är att oppositionen tycker att detta skulle hänt för länge sedan, och det hade vi väl alla önskat, säger Göran Svensson.