Så här ska badet se ut. Foto: Läsarbild Stockholm stad

40 år av snack – nu får Järva ett utomhusbad

Nu händer det. Efter 40 år av snack om ett utomhusbad på Järvafältet tar man under onsdagen det första spadtaget. Men varför har det tagit så långt tid?

  • Publicerad 13:46, 12 jun 2018

I över 40 år har frågan om ett utomhusbad på Järvafältet diskuterats och periodvis planerats.

Mitt i under flera år följt turerna kring utomhusbadet. Det planeras vid Eggeby Gård och bestå av tre bassänger – en 50-metersbassäng, en undervisningsbassäng och en plaskbassäng för de yngre barnen.

Prislappen har gjort att det tagit tid

Förhoppningen är att badet leder till att simkunnigheten bland barn och vuxna ökar i området.

Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista är de enda stadsdelarna inom Stockholms stad som inte har tillgång till något utomhusbad.

Nu på onsdag planeras första spadtaget för badet.

Men varför har det tagit över 40 år? 

– Det är kostsamt att bygga ett bassängbad och inget som kommer att gå med ekonomisk vinst. Ett utomhus används ju normalt under en begränsad period av året. Däremot är detta en samhällsekonomisk satsning. Att fatta beslut om ett bad är en stor investering som kräver ett politiskt beslut. Det är väl några anledningar till att det tagit tid, säger Linda Laine, pressansvarig för Fastighetskontoret i Stockholm stad.

Andra orsaker till att planerna för ett utomhusbad på fältet dragit ut på tiden är att platsen för badet diskuterats.

2003 föreslog miljöförvaltningen i stället Spångadalen, mellan Tensta och Rinkeby, för att bevara skyddsvärda växter i torrbackarna vid Eggeby.

Det kommer inte att gå med ekonomisk vinst. Däremot är detta en samhällsekonomisk satsning

Linda Laine, pressansvarig för Fastighetskontoret

När man bestämt sig för Eggeby gård blev området för det planerade badet år 2006 ett kulturreservat –  Igelbäckens kulturreservat, vilket blev något som man behövde ta hänsyn till i planeringen.

En annan fråga som också diskuterats är att utreda den ökade trafik på Järvafältet, som en badanläggning kan orsaka.

I det senaste tjänsteutlåtandet har man flaggat för risker som kan dra ut på tiden till exempel att kommer utgrävningar att utföras inom arbetsområdet, då det har hittats lämningar från en tidigare boplats.

Byggtiden är nu beräknad till 1 år och 3 månader.

Badet beräknas kosta 310 miljoner kronor att anlägga.

Under onsdaeng, kommer Emilia Bjuggren (S), idrottsborgarråd i Stockholms stad, Elvir Kazini (S), ordförande i Kista-Rinkebys stadsdelsnämnd och Sus Andersson (MP), ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ta det första spadtaget för badet.

– Vi har drömt om det här badet och som idrottsborgarråd har jag lovat att om vi vann valet så ska vi bygga badet och nu sätter vi spaden i marken, säger Emilia Bjuggren (S), idrottsborgarråd.

Socialdemokraterna har varit i majoritet tidigare, under de 40 åren som badet har diskuterats.

Varför har inte spaden kommit i marken tidigare? 

– Jag kan inte recensera tidigare politiker. Det behövs politiska prioriteringar för att göra en sådan satsning och vi har under vår mandatperiod nu skyndat på badet, säger Emilia Bjuggren (S).