4 krav som alla förskolegårdar borde ha enligt experten

Sol och skugga, varierad terräng och trånga passager. En bra utemiljö är nödvändig för barnens skelett, säger forskaren Cecilia Boldemann. Här listar hon fyra krav som alla förskolegårdar bör leva upp till – speciellt de som inte är tillräckligt stora.

  • Publicerad 04:57, 1 jun 2020

På förskolor med små gårdar rör sig barnen mindre än på förskolor med större ytor. Samtidigt är den fysiska aktiviteten absolut nödvändig för barn i förskoleåldern, säger Cecilia Boldemann, forskare vid Karolinska Institutet.

– Skelettet armeras under uppväxten och det sker i huvudsak före 15 års ålder. Det är precis som när betong blir starkare när den armeras med järn och det sker vid fri, aktiv lek.

Cecilia Boldeman är forskare, knuten till Karolinska institutet. Foto: Privat

Mitt i:s kartläggning av förskolegårdar i Stockholms län visar att de allra flesta ligger långt under Boverkets rekommendationer om hur stor yta barnen behöver.

– Det är inte bra! På samma sätt som ungar i djurriket behöver rätt habitat behöver små homo sapiens ha tillräcklig yta där de kan springa, leka och utforska världen. Att ha en alldeles för liten gård är som att spärra in djur i ett trångt utrymme.

Fakta om förskolegårdar

Minst 3 000 kvadratmeter

  • Den del av en förskolas gård som är tillgänglig för barnen att leka på kallas för friyta. Dit räknas inte parkeringar, byggnader eller takterasser.
  • Boverket har utifrån forskning ställt upp rekommendationer om hur stor friytan bör vara, och hur den bör vara utformad.
  • På en förskolas gård bör friytan vara ungefär 40 kvadratmeter per barn.
  • Den totala friytan bör inte heller vara mindre än 3 000 kvadratmeter (knappt en halv fotbollsplan) oavsett hur många barn som går på förskolan.
Källa: Boverket
Visa merVisa mindre

På de förskolor där gårdens friyta är mindre än vad Boverket rekommenderar är det extra viktigt att tänka på följande saker, menar Cecilia Boldemann.

1. Oregelbunden terräng

”I ojämn terräng tränar barnen upp sin motorik. Observationer visar hur barn som är vana vid platt asfalt snubblar när de kommer ut i skogen. Om marken är platt från början – kör dit ett par lass med schaktmassor och skapa kullar och höjdskillnader.”

2. Passager

”Lämna en korridor mellan väggen och staketet. Barn utvecklas av att kunna gå runt föremål och byggnader. De dras till trånga passager och klämmer sig in och förbi, precis som katter. De vill komma fram och runt och emellan.”

3. Sol och skugga

”Barn behöver vitamin D från solen. På våren suger de åt sig de första solstrålarna, men på sommaren får de tillräcklig strålning i skuggan.  Frodig växtlighet är den bästa formen av skugga och det finns forskning som visar att barn dras till träd och buskar. De klättrar, gömmer sig och använder dem i leken på ett helt naturligt sätt. Att ta bort sly och buskar är det värsta man kan göra! Om miljön är lämpligt utformad kan barnen vara ute hela dagen, annars kan de få brännskador efter 20 minuter.”

4. Inga staket inne på gården

”Om ytan är begränsad, se till att det inte finns några staket som styckar av den och gör den ännu mindre.”