4-åring får ingen hjälp

Sara Lunds och Pirre Perssons son, Hugo, har grava talsvårigheter. Nu har Hugo fått plats på en språkförskola i Rotebro som kan ge honom adekvat hjälp. Men Lidingö stad vägrar att ställa upp med skjuts.

  • Publicerad 10:42, 18 jun 2017

Förra året flyttade Sara Lund och Pirre Persson med sina två barn till en villa på Lidingö. Deras son, Hugo 4 år, har en grav generell språkstörning, men till familjens stora glädje har Hugo fått en plats på Brage Språkförskola i Sollentuna kommun till hösten.
– Vi blev så glada och tacksamma att Hugo fick en plats. Det är viktigt för honom att han får en kontinuerlig träning i en miljö där han trivs och kan utvecklas, säger Sara Lund.
Barn med samma problem från andra kommuner runt Stockholm får förskoleskjuts till förskolan. Men problemet är att Lidingö stad inte vill bevilja förskoleskjutsen.
Föräldrarna har varit i kontakt med Lidingö stads ansvariga som hänvisar till kommunens riktlinjer gällande skolskjuts och de politiska beslut som fattats. När de då tagit kontakt med ansvariga politiker och ifrågasatt riktlinjerna som är fastställda har de fått till svar att riktlinjer inte innefattar barn med särskilda behov.
– Det gäller ett barns framtid. Hugo har grava språksvårigheter och är i behov av särskilt stöd och träning. Lidingö stad vill skjuta på problemet till när Hugo börjar skolan, då skollagen tar vid och man har rätt till skolskjuts. Varför inte hjälpa barnet här och nu, de tänker inte långsiktigt, säger Sara Lund.

Anna Sabel, biträdande rektor på språkförskolan:
– Han (Hugo) har en grav språkstörning och är ett bestående funktionshinder. Resan är lång och jag tycker i alla fall att Lidingö kunde ställa upp med att skjutsa en väg, det skulle underlätta mycket.
Föräldrarna har intyg från läkare, logopeder och psykologer som påpekar vikten av att Hugo ska få sakkunnig hjälp så tidigt som möjligt i livet för att uppnå bästa resultat.
– Talet är något som är väldigt viktigt. Hugo blir isolerad när han umgås med barn som kan prata. Ingen vill leka med honom och han har det tufft. Går han i språkförskolan i Sollentuna blir han en i gänget och får rätt förutsättningar för framtiden, säger Pirre Persson.
Lidingö stad skriver i sitt beslut att ”529 kronor/resa betraktar Lidingö stad som ekonomiska och organisatoriska svårigheter”.
– Att skjutsa eller åka kollektivt är orimligt för oss föräldrar att fixa, det är tre mil enkel väg till Rotebro. Vi vill inte bråka och säga att vi är otacksamma. Men vi tycker det handlar om sunt förnuft för det handlar om vad som är bäst för Hugo och andra barn i liknande situationer. Att få till svar när man pratar med beslutsfattare att de inte ens har tänkt på situationer som dessa gör mig mycket frustrerad, säger Pirre Persson.

Pirre Persson vill uppmärksamma problemet med förskolebarn med särskilda behov.
– Det här gäller inte bara oss. Det finns andra barn med liknande behov. Det känns som om Lidingö stad inte vill ta tag i situationen. Man blir bollad mellan olika personer hela tiden utan att någon tar ett ansvar och hjälper till. Om Hugo får rätt hjälp idag så hoppas vi att en dag kan börja en skola här på Lidingö, säger Pirre Persson.
Hans Barje (M), ordförande i utbildningsnämnden:
– Jag har full respekt för denna familj och det måste vara jättejobbigt. Men jag som politiker kan inte gå in och hantera personärenden, det ska förvaltningen hantera. Vi kan inte ge dem denna barntaxi, det finns inte med i vårt regelsystem.