Foto: Pekka Pääkkö

4 000 lägenheter planeras i Vasastan

Vasastan växer så det knakar. Just nu är runt 4 000 lägenheter under planarbete, visar Mitt i:s genomgång. Största projektet är Hagastaden. Men där blir det väl trångt mellan husen, tycker Petra Jonsson som bor i närheten.

  • Publicerad 15:37, 9 mar 2018

I Hagastaden sticker byggkranarna upp som svampar. Här ska Vasastan växa ihop med Solna och entrén blir Norra tornen på Torsgatan. Det högsta blir 120 meter och innerstans högsta bostadshus. Petra Jonsson som bor i Vasastan tycker att det är bra att det byggs bostäder i området.

– Men det blir väldigt trångt mellan husen. Jag själv skulle nog inte vilja bo här. Fast det blir säkert bra när det är klart, när de nya parkerna kommer på plats, säger hon.


I en serie artiklar granskar nu Mitt i hur vi i innerstan påverkas när allt fler ska samsas på samma yta – i dag handlar det om bostadsbyggande. Här kan du läsa alla tidigare artiklar i serien.


Kartlagt alla byggen

Mitt i har gått igenom alla pågående detaljplaneprocesser för Norrmalms stadsdelsområde. Det klart största projektet är Hagastaden, där runt 3000 bostäder planeras på Stockholmssidan när området står färdigt år 2025.

Ett annat stort projekt är att däcka över järnvägsspåren vid Centralen och Klarabergsviadukten, då skulle man få en nya yta för till exempel kontor, affärer eller bostäder. Planarbetet har påbörjats, men ingen byggstart är ännu spikad.

– Vi skulle gärna se en överdäckning ändå till Karlberg. Det skulle vara en fantastisk gåva till Stockholmarna. Men det är svåra frågor, bland annat eftersom staden inte äger marken, säger Susanna Stenfelt som är områdesstrateg på stadsbyggnadskontoret för Norrmalm.

Inte mycket plats kvar

I rutnätsstaden i centrala Vasastan finns inte längre mycket plats kvar att bygga nytt på. Här kan istället förtätning ske genom att man till exempel bygger på gårdar eller bygger på våningar.

Kraven är att det nya passar in, och tillför något, till stadsbilden. Helt färdigbyggd blir innerstaden aldrig, säger Susanna Stenfelt.

–  Jag tror den ständigt utvecklas, säger hon.

Till år 2030 planeras 140 000 nya bostäder i hela Stockholm.

Läs alla artiklar om trängseln i stan

Fakta

Här är 24 planerade byggen i Vasa/Norrmalm

Butikshus på Klarabergsgatan kan få extra våningar. Bild: Hufvudstaden

Flera våningar för Åhléns granne

Kontorsarbetsplatser, handel och runt 30 bostäder i nya våningar på huset bredvid Åhléns på Klarabergsgatan. Stadsbyggnadsnämnden planerar att klubba planerna under 2019. Klarabergsgatan 56.

Västra City – vill täcka över spåren

Genom en överdäckning av järnvägsspåren mellan Kungsgatan och Klarabergsviadukten, Centralstationen och Vattugatan blir det möjligt med ett helt nytt område med byggbar mark för kontor, handel och eventuellt även bostäder. Planerna tas upp i förslaget till ny översiktsplan. Ingen byggstart ännu planerad. Klarabergsviadukten.

Fler kontorsvåningar nära Norrmalmstorg

Två plåtbeklädda takvåningarna rivs och ersätts med nya kontorslokaler på fastigheten på Norrmalmstorg i korsningen mellan Smålandsgatan och Norrlandsgatan. Planen har vunnit laga kraft och bygglov lämnades in i april 2017. Norrlandsgatan 6.

Huset växer på höjden. delinvigning vintern 2018. Bild: Gallerian

Gallerian får nya våningar

Galleriankvarteret i City omvandlas. Fler våningsplan i några av byggnaderna, nytt hotell och gångstråk mellan Brunkebergstorg och Kockstorget. Arbeten pågår. Delinvigning vintern 2018. Helt klart 2019. Hamngatan 37.

Nya kontor bredvid Mood-gllerian

I hörnan Regeringsgatan och Mäster Samuelsgatan, mitt emot Mood-gallerian, rivs byggnaden  och ersätts med en ny byggnad med kontor, centrum och cirka 27 bostäder. Planen granskas under våren 2018. Mäster Samuelsgatan 22.

Sergels torg väntas få en ny fasad. Skiss: Vasakronan/Marge

Nya Sergels torg

Nya kontor, handelsplatser, 30 nya lägenheter och hotell på Stockholms centralaste plats. Två hus rivs, varav det ena ersätts med en bred trappa från Malmskillnadsgatan ner mot Sveavägen samt en mindre byggnad som är tänkt att fungera som kafé, utställningslokaler eller liknande. Arbetet pågår. Allt ska stå klart 2020. Sergels torg.

Bilväg blir till bostäder Klaraberg

Kontor, handelsplatser och cirka 30 nya bostäder söder om Klarabergsviadukten. Plansamråd 2018, planeras att klubbas i stadsbyggnadsnämnden 2019. Norra Klarabergskopplet.

Nobel center

Nobel Center på Blaiseholmen ska rymma utställningar, vetenskapliga konferenser och lokaler för forskning. Äve bibliotek, restaurang, kafé och butik. Planen är överklagad till mark- och miljödomstolen. Oklart när byggstart blir. Nybrokajen.

Huset bredvid Sheraton rivs och ersätts med en större kontorsbyggnad. Bild: Skanska

Nya kontor granne med Sheraton

Kontorshuset bredvid Sheraton hotel vid Tegelbacken rivs och ersätts av en ny kontorsbyggnad med mer än dubbelt så många kontorsplatser och till exempel butiker eller restauranger i bottenplan. Genomfartsmöjligheten mellan Klara Västra Kyrkogata och Tegelbacken försvinner. Granskning av planerna under våren 2018. Tegelbacken 4a.

Hus på innergården vid Apelbergsgatan

Ett befintligt kontor mellan Olof Palmes gata och Apelbergsgatan gör en tillbyggnad på innergården för kontorslokaler i tre plan och ett inomhustorg på innergård. Tillbyggnaden utgör totalt cirka 550 kvadratmeter. Planen vann laga kraft 2016. Byggstart ska ske senast fem år sedan dess. Olof Palmes gata 17.

Kulturhuset får ny fasad

Glasfasaden, 1000 glasrutor, byts ut och omfattande renovering av ventilation, värme och andra tekniska installationer. Stadsteatern evakueras 2019. Klart i mitten av 2020. Kulturhuset, Sergels torg.

Gammal korvfabrik på Karlbergsvägen blir bostäder. Bild: Patriam

Korvfabrik blir bostäder

Kontorshus på Karlbergsvägen 77 rivs och ersätts med ett nytt flerbostadshus med cirka 87 lägenheter och lokaler i bottenvåning samt två flygeldelar på gården i cirka 8 våningar. Innergården rustas. Planerad inflytt runt år 2020. Karlbergsvägen 77.

Beslut taget: Korvfabriken i Birkastan rivs

Gårdshuset ska, som 3D-skissen visar, byggas vid sidan av det redan befintliga huset.

Gårdsbebyggelse i Vasastan

Gammal gårdsbebyggelse rivs för att ge plats till ny i 6 plan för runt tio lägenheter i fastigheten Killingen, mellan Döbelnsgatan, Surbrunnsgatan, Sveavägen och Frejgatan. Planerna har överklagats till mark- och miljödomstolen. Döbelnsgatan 83.

Ovalt hus på innergård

Förslag på ett nytt fristående gårdshus i oval form med 4-5 våningar och cirka 44 lägenheter samt förskola och kontor i de nedersta våningsplanen på innergården mellan Västmannagatan 41-43 samt Dalagatan 32 och 34. Planerna ska nu ut på granskning. Västmannagatan 41

Skiss på hur gårdshuset kan komma att se ut. Bild: ÅWL

Gårdshus med lägenheter

Nytt gårdshus i sex våningar med cirka 15 hyreslägenheter i fastigheten Väduren 10 innanför Birger Jarlsgatan 101. Stadsbyggnadsnämnden vill klubba planerna under 2018. Birger Jarlsgatan 101

Hotell och bostäder vid Gävlegatan

Fyra byggnader i kvarteret Blästern 14 på Gävlegatan 16-18 byggs om till nya kontor, hotell och/eller nya bostäder. I bottenvåningar och gårdshus publika lokaler som kafé eller utställning. Det gamla Philipshuset bevaras. Planen vann laga kraft 2016. Genomförandet ska ske inom fem år från det att planen vann laga kraft. Gävlegatan 16.

Skiss hur tornet vid Barnhusbron kan se ut. Bild: Svenska bostäder

Torn vid Barnhusbron

Ett punkthus med 40 hyresrätter och bottenvåning med lokal för centrumändamål byggs vid fästet till Barnhusbron på vändplan i anslutning till Tegnérgatan och Hälsobrunnsgatan. Även publika lokaler i bottenplan. Planerna vann laga kraft 2016. Bygget ska påbörjas inom fem år från dess. Torsgatan 13.

Torsgränd, huset med 144 hyresrätter hotas av rivning.

Omtvistat hus vid Torsgränd

Nuvarande byggnader på Torsgränd 1-27 föreslås rivas. I stället byggs ett nytt bostadskvarter med 400 lägenheter, publika verksamhetslokaler, garage och en förskola. Planerna ska ut på samråd under 2018. Torsgränd 1.

 

Skiss på påbyggnad sett från Vandislunden. Bild: Stockholms stad

Nya bostäder vid Vanadislunden

Om- och påbyggnad av befintligt flerbostadshus i huset där Jensens gymnasium ligger. Runt 10 nya bostäder. Planen bekräftar även pågående skolverksamhet i våning 2-4. Planen vann laga kraft 2016. Byggstart inom fem år sedan dess. Tulegatan 44.

Rödabergsskolan byggs ut

Rödabergsskolan ska byggas ut för kunna ta emot 400 nya elever. Dessutom får skolan en ny fullstor idrottshall, vilket är något som saknas inom stadsdelen i dag. Staden beräknar att starta bygget under sommaren 2018. Planen är att skolan ska stå färdig till höstterminen 2021. Upplandsgatan 100.

Renovering av Stadsbiblioteket

Stockholms stad ska rusta upp och utveckla Stockholms stadsbibliotek. Större barnavdelning, fler grupprum och större kafé, bland annat. Oklart när det står klart. Men planen är att nya huset ska öppnas år 2021. Sveavägen 73.

Nya Vasa Real blir klar 2020. Bild: Stadion arkitekter AB.

Vasa real byggs ut

Vasa Real byggs om för att kunna ta emot 510 fler elever än i dag. Totalt kommer det att finnas plats för 1320 elever från förskoleklass till årskurs 9. Ny delbar idrottssal. Arbetet med skolan började i juli 2017. Planen är att skolan ska stå färdig år 2020. Karlbergsvägen 15.

Det ena av Norra tornen kommer att bli Stockholms högsta bostadshus. Bild: Oscar Properties

Hagastaden

Jätteprojekt med bland annat 3000 bostäder i Stockholm och 3000 i Solna. Området sträcker sig från Vasastan och Norra Stationsgatan in över Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. De första boende flyttade in i det nya området 2017. Helt klart år 2025. Torsplan.

Skola och idrott vid Wenner-Gren center

Skola årskurs 6-9 och gymnasium för totalt 1300 elever, fullstor idrottshall, 7-spelsplan för fotboll, 300 studentbostäder och äldreboende. Markanvisning klubbades i exploateringsnämnden mars 2018. Oklart när byggstart sker. Sveavägen 166.

Källa: Stockholms stad
Visa merVisa mindre