Stockholm har blivit trångt. Foto: Mostphotos

39 083 fler stockholmare under förra året

Stockholm är trångt. Och det blir trängre. Under 2017 passerade Stockholms läns befolkning 2,3 miljoner invånare.

  • Publicerad 15:18, 21 feb 2018

Ny befolkningsstatistik från SCB, som publicerades på onsdagen, visar att befolkningen ökade i Stockholms läns samtliga kommuner under förra året.

Och för första gången är befolkningen nu över 2,3 miljoner i hela länet.

Utveckling sedan 1980

Totalt ökade befolkningen med 39 083 invånare.

Mest ökade den i Stockholms stad, plus 14 142 personer, och minst ökade den i Salem, plus 50 personer.

Inflyttning utanför Stockholms stad

Förhållandet stad och övriga länet

Den största relativa ökningen skedde i Sundbyberg och Värmdö, medan den minste skedde i Tyresö och Salem.

Procentuell ökning i kommunerna

Av de 39 083 som befolkning ökat med är 22 167 flyttnetto från utlandet och 3 657 flyttnetto inom Sverige.

12 970 är så kallat ”födelseöverskott”, det vill säga skillnaden mellan födda och döda.

Härifrån kommer befolkningen


Trånga Stockholm är en serie om hur vi i Stockholm påverkas när allt fler ska samsas på samma yta.