Såhär kan SKB:s nya bostäder längs med Blackebergsvägen (etapp 2) komma att se ut. Illustration: Nyréns arkitekter

380 nya bostäder när Södra Ängby och Blackeberg växer ihop

Nu är det klart vilka platser som bebyggs i andra och tredje etappen när Blackeberg och Södra Ängby ska knytas ihop. Totalt planeras 380 bostäder – hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter.

  • Publicerad 16:30, 25 apr 2016

Bromma Tidning har tidigare skrivit om planen för Nya Islandstorget som utgör första etappen i arbetet med att förtäta längs med båda sidorna av Blackebergsvägen och knyta ihop Blackeberg och Södra Ängby.

– Socioekonomiskt är det stor skillnad mellan områdena och i uppdraget ingår att vi ska jobba med social integration. Blackebergsvägen är som en landsväg idag. Tanken är att göra om den till en stadsgata med bättre passager för gående och cyklister, sade Helena Persson, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret, till Bromma tidning i november.

Etapp två sträcker sig längs med nedre delen av Blackebergsvägen och etapp tre längs med Blackebergsbacken. Illustration: Stockholms stad

Nu har staden presenterat förslaget för vilka platser som ska bebyggas i andra och tredje etappen. Det är HSB, SKB och Primula som föreslås bygga totalt 380 bostäder i andra etappen – som sträcker sig längs med nedre delen av Blackebergsvägen – och tredje etappen som går utmed Blackebergsbacken.

Ska behålla parkkänslan

SKB planerar att bygga 120 hyresrätter i projektet med en tyngdpunkt på tvåor.

– På Södra Ängby-sidan kommer vi bygga mer kubiska hus som blir lite mer lika husen i Södra Ängby och på Blackebergssidan kommer vi bygga hus som blir mer lika kärnhusen som är tidstypiska. Det är en parkkänsla där idag så vi bygger för att behålla den känslan, säger Eva Nordström vd för SKB.

Av de 380 bostäderna föreslås hälften bli bostadsrätter och andra hälften hyresrätter.