Danicahallen har funnits sedan 2005 på Östermalms IP. Nästa år går bygglovet ut. Foto: Sara Kollberg

360 barn kan bli utan klubb när ishall rivs

Det blir allt svårare för barn att idrotta i innerstan. Nästa år ska Danicahallen rivas och hundratals hockeyspelare kommer sakna en hall att träna i.

  • Publicerad 06:28, 21 feb 2018

Som 14-åring var Åke Söderdahl var med och startade Brinkens IF. Nu har han hunnit bli 75 år men sitter fortfarande i klubbens styrelse.

2005 byggde klubben Danicahallen – en tälthall över hockeyrinken på Östermalms IP.

– För Brinkens del var det avgörande att vi kunde bygga den provisoriska hallen. Annars hade vi inte haft någon verksamhet kvar i dag, säger Åke Söderdahl.


I en serie artiklar granskar nu Mitt i hur vi i innerstan påverkas när allt fler ska samsas på samma yta – artikel fyra i serien handlar om bristen på idrottshallar och -planer. Här kan du läsa alla tidigare artiklar.


”Definitivt inte bra”

Men nu känner han oro för klubbens framtid.

– Situationen är definitivt inte bra. Vi har ju ett tillfälligt bygglov för hallen. 2019 ska den rivas. Innan dess måste det stå en ersättningshall.

Stockholms stad har planer på att bygga en ny permanent ishall på Östermalms IP. Men frågan är vart Brinkens 360 barn och 75 seniorer ska ta vägen.

– En del tränar ju väldigt tidigt och är beroende av de kan ta sig till träningen själva efter skolan. Skulle vi försöka få folk att åka och träna i exempelvis Husby? Det fungerar inte. Då kommer inte vilja spela i Brinken, säger Åke Söderdahl.

Han hoppas det kan bli ytterligare en ishall i idrottsparken som planeras i Storängsbotten.

Byggs inte idrottsarenor i samma takt

Stockholm har betydligt färre idrottshallar och bollplaner per invånare än Göteborg och Malmö. Det visar en rapport från Stockholms idrottsförbund från 2014. Nu arbetar förbundet med en ny rapport som ska presenteras i mars. Av allt att döma har stockholmarnas möjligheter att idrotta försämrats ytterligare.

– Vi ser att inflyttningen och förtätningen av Stockholm fortsätter men det byggs inte nya idrottsanläggningar i samma takt, säger Roger Vintemar, verksamhetsledare med ansvar för anläggningsfrågor vid Stockholms idrottsförbund.

Tränar i andra stadsdelar

Men säsongerna i Danicahallen är kortare än i permanenta ishallar. Den kommer igång först i mitten av september och avslutas redan vid påsk. Under försäsongen och eftersäsongen åker vissa av spelarna och tränar i andra hallar: Husby, Stora Mossen och Lidingö.

– Det är lite problematiskt. Föräldrar får åka till vår rink först och hämta utrustningen. Som tur är så är det inte så mycket försäsong, säger Åke Söderdahl.

Men det skulle inte fungera att långpendla under hela säsongen om det saknas en ersättningshall när den nya ishallen ska byggas på Östermalms IP.

– En del tränar ju väldigt tidigt och är beroende av de kan ta sig till träningen själva efter skolan. Skulle vi försöka få folk att åka och träna i exempelvis Husby? Det fungerar inte. Då kommer inte vilja spela i Brinken.


Stockholm långt efter

Antal invånare per idrottsarena i respektive stad.

Källor: ”Bygg ikapp! Bygg i takt!”, Stockholms idrottsförbund, 2014, samt SCB.