Poppis. Mikael Aplemark, Vilhelm och Malte stannar till vid Tora Dahls park varje dag efter förskolan. Foto: foto: Pekka Pääkkö

32,6 miljoner läggs på parkerna

32,6 miljoner kronor läggs på Kungsholmens parker under året. Flera upprustningar sker just nu, men i framtiden vill stadsdelen ha mer pengar.

  • Publicerad 14:51, 20 maj 2022

Vi gör jätte­fina satsningar, men det gäller också att vi kan sköta parkerna.

17,6 miljoner kronor till investeringar och drygt 15 miljoner för parkskötsel. Så mycket satsar staden på Kungsholmens parker under 2022.

Parker och grönska är viktiga av flera anledningar, inte minst i Stockholms innerstad, menar Karina Karlström, tf chef för park- miljö­avdelningen.

– De är som gröna vardagsrum för rekreation, motion och lek. Men också mycket betydelsefulla för miljön och klimatet, bland annat genom att de minskar buller och bidrar till renare luft, säger hon.

Tittut! Edvin Nestor med Hilda och Majken som gärna leker tittut i husen vid Tora Dahls park i Fredhäll. ”Som förälder till tvillingar kan jag tycka att det är ganska få parker som har två av allt. Två småbarnsgungor till exempel. Det skulle inte göra något med fler större parker med mer lekmaterial. Annars tycker jag att det är bra med många parker här i stadsdelen.” Foto: Pekka Pääkkö

Under 2022 ska staden rusta upp Kristinebergsparkens lekplats och Polishusparken vid Rådhuset – arbetena har precis satts igång.

Upprustningen av Rinmansgården vid Norr Mälarstrand blir också klar när nya växter och gräs kommer upp före sommaren. Det är den fjärde av fem kvartersparker utmed Norr Mälarstrand som rustas upp.

– Parkerna gömmer sig lite mellan husen, men är öppna för alla att vistas i för att njuta i vårsolen, säger Karina Karlström.

Man ska också fixa gångar och växtlighet runt snurran vid Rålambshovsleden i maj.

Rustas. Kristinebergsparkens lekplats rustas just nu. Foto: Pekka Pääkkö

Nya utegym ska dessutom byggas på Stora och Lilla Essingen under året. Byggstart för utegymmet i Broparken på Stora Essingen blir senare i år, staden arbetar med att hitta en bra plats till ett tillfälligt mindre utegym på Lilla Essingen.

– Det är angeläget eftersom det dröjer innan det är möjligt att öppna ett utegym i det nya Primusområdet, säger Karina Karlström.

Populära små kåkar

I lilla Tora Dahls park i Fredhäll har staden under året fått upp två nya lekhus, i form av en miniatyr av Fredhälls gård och Korpens krog som tidigare låg på platsen.

Mikael Aplemark bor precis vid parken och leker gärna där med sönerna Vilhelm och Malte som gillar att laga käk i huset.

– Husen har varit jättepoppis sedan de kom. Det är kul eftersom det inte har varit något här förut. Vi är här varje dag när vi är på väg hem från förskolan, säger Mikael.

Vad skulle du vilja se mer av i Kungsholmens parker?

– Jag kommer från Norrbotten där det inte alls är lika många lekplatser som här, så jag tycker det är ganska bra. Det finns ju andra parker som den här i stan, Bryggartäppan på Söder till exempel, och de parkerna tycker jag är jättekul.

Vid plaskdammen i Fredhällsparken kommer Annika Gelhaar med sin amstaff Naevia. – Fler papperskorgar skulle jag vilja se. Man får bära hundbajspåsarna länge innan man kan slänga dem. Och gärna fler bänkar att sitta på. Fler hundrastgårdar tycker jag inte behövs, hela Kristinebergsparken är ju en hundpark. Foto: Pekka Pääkkö

Vill få mer pengar

Stadsdelsnämndens ordförande Rasmus Jonlund (L) menar att det är viktigt att satsa på stadens parker.

– Vi behöver satsa mer på dem. Det har pandemin och klimatförändringarna visat.

Han hoppas att stadsdelen framöver får mer pengar från staden centralt.

– Vi gör jättefina satsningar, men det gäller också att vi kan sköta parkerna. Kungsholmen är en stadsdel med många och stora parker som nyttjas av alla stockholmare, vilket är jättekul. Men framöver behöver vi nog se över ekonomin och satsa ännu mer.

Polishusparken rustas också nu av staden..... Foto: Olle Anrell

På gång i parkerna i år

Rålambshovsparken

Parkentrén vid den så kallade Snurran (över Rålambshovsleden­) får nya planteringar och upptrampade stigar justeras, så att entrén blir mer tillgänglig. Klart i september.

Polishusparken

Mellan Kungsholmsgatan och Bergsgatan blir det nya planteringar, markmaterial och möbler. Dessutom kompletteras belysningen och parken får ett nytt offentligt konstverk under 2023. Etapp1 klart i oktober.

23 nya träd planteras och lekskulpturer i trä sätts under trädkronor.

Nytt utegym Broparken, Stora Essingen.

Arbetet med anlägg­ningen av utegymmet
i Broparken påbörjas.

Tillfälligt utegym på Lilla Essingen.

Under året kommer ett tillfälligt utegym att anläggas­ på Lilla Essingen­, i väntan på bygget­ av bostäder och parkmiljö i området Primus. Exakt plats för gymmet är inte bestämd.

Kristinebergsparkens lekplats

Lekflis, sand och en liten del korkmatta. Picknickbord sätts upp likt ny lekutrustning. Staketet renoveras och målas om.

Bollplanen intill lek­platsen får nytt grus­underlag. Klart i höst.

Rinmansgården

En upprustning av Rinmansgården längs Norr Mälarstrand inleddes under 2021 och avslutas 2022. Bland annat renoveras trappor, murar och räcken. Det blir även nya växter.

Tora Dahls park

Ett nytt lekhus, i form av en miniatyr av Fredhällsgård som tidigare låg här har uppförts i parken och ska locka till lek och påminna om områdets historia.

Kan rustas nära vatten.

Stadsdelen vill också satsa på att rusta platser nära vatten och tittar på några kandidater där man kan ansöka om investeringmedel centralt. Det handlar om bryggpromenaden längs med Stora Essingens vattenlinje
i anknytning till Oxhåls­badet och Broparken samt en eventuell upprustning av parkmöblemang vid utsiktsplats intill scoutstugan längs Mariebergs strandstråk.

Karlbergskanalens strandpromenad

De geotekniska utredningarna fortsätter för att kunna ta ställning till hur strandpromenaden kan breddas. Under 2021 upptäcktes att stabiliteten inte är godkänd längs vissa sträckor och en del av promenaden stängdes av.

Kungsholms strandstig

I samband med att den pågående renoveringen av Tekniska nämndhuset på Fleminggatan, avslutas 2023/2024, finns ett stort behov av att rusta parkerna­ i närhete. Under 2022 tas bygghandlingar fram.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre