300 kontorsplatser kan byggas i Solberga

Älvsjö och Hägersten fortsätter att växa. Men förutom bostäder behövs även arbetsplatser. Nu planeras ett nytt kontor med upp till 300 arbetsplatser i Solberga.

  • Publicerad 18:00, 20 feb 2020

Solberga är ett område som i flera år funnits med på polisens prioriterade lista på grund av otrygghet och kriminalitet. Ett sätt att göra ett område mer tryggt är att se till att fler personer rör sig i området.

Det, i kombination att fler arbetsplatser behövs i söderort och att staden vill knyta ihop Älvsjö och Telefonplan, gör att man planerar att bygga kontor med 200–300 arbetsplatser vid Folkparksvägen i Solberga. Totalt planeras kontorsbyggnationen bli 20 000 kvadratmeter stor.

Planerad inflytt 2023

Byggherren Skanska räknar med att kunna bygga kontoren nästa år och att inflyttning kan ske 2023.

Men först måste området mellan Folkparksvägen, E4 och Safirgränd markanvisas och en detaljplan upprättas.

På torsdagen klubbades markanvisningen i exploateringsnämnden, vilket innebär att planerna fortgår.