ÅSIKT. 300 synpunkter har inkommit till kommunen om den nya stadskärnan. Foto: Sacharias Källdén

300 inkomna synpunkter om Salems stadskärna

Salems kommun har fått in drygt 300 synpunkter efter att ha bjudit in hela Salems befolkning att tycka till om planerna på den nya stadskärnan.

  • Publicerad 05:18, 25 maj 2021

Turerna kring Salems centrum har varit många. Efter att inte ha kommit överens med centrumägaren, satte kommunen ner foten och valde att gå vidare med ett eget förslag. Det är det förslaget som Salemborna nu har fått lov att tycka till om.

Nu ska synpunkterna sammanställas, och kommer att presenteras på kommunstyrelsens sammanträde den sista maj. Kommunstyrelsen kommer sedan ta hänsyn till huvuddragen i synpunkterna när man fattar beslut.