Nu planeras en nya förskola i Mariehäll som ska rymma 72 barn. Foto: Mostphotos

300 förskoleplatser saknas i Mariehäll

Det råder stor brist på förskoleplatser i Mariehäll. Nu har Brommas politiker klubbat igenom en ny förskola som ska rymma 72 barn.

  • Publicerad 07:15, 29 okt 2018

Cirka 300 barn som bor i Mariehällsområdet har förskoleplats i ett annat område på grund av platsbrist. Samtidigt planeras 400 bostäder att byggas i området. Det gör att Bromma stadsdelsförvaltning måste öka antalet förskoleavdelningar med 22 stycken fram till 2024 för att täcka behovet. Mariehällsborna får dock på sikt nöja sig med en ny förskola.

På det senaste nämndmötet klubbades att fyraavdelningar ska planeras i en ny förskola i samband med bostadsbyggandet.

Rymmer 72 barn

Planområdet ligger i stadsdelen Mariehälls södra del och angränsar till den norra delen av Ulvsunda industriområde, mellan Bällstaviken och Karlsbodavägen.

Enligt planen ska de första bostäderna stå klara för inflyttning år 2020. Fastigheterna byggs i tre etapper där förskolan inryms i etapp 3 och beräknas stå klar 2021. Förskolan är planerad att omfatta cirka 700 kvadratmeter, varav barnens del är 550 kvadratmeter och innehåller fyra avdelningar för cirka 72 barn totalt.