Flera hundra kom till en demonstration på Årsta torg i söndags. Foto: Ida Leveby

3 371 svarade på enkät om Årstaskogen

Det finns ett stort engagemang för Årstaskogen. 3 371 personer svarade på stadens webbenkät. Många har skrivit att de inte vill se någon bebyggelse alls i skogen.

  • Publicerad 17:31, 26 okt 2017

Det finns en stark opinion mot de planerade bostäderna i Årstaskogen. Över 7 700 namnunderskrifter har lämnats till staden och i helgen deltog flera hundra personer i en demonstration på Årsta torg.

Gensvaret på den webbenkät som staden genomfört har också varit ovanligt stort. 3 371 personer har svarat på enkäten om Årstaskogen.

– Det har varit ett väldigt stort intresse, säger Helena Lombrink, kommunikatör på exploateringskontoret.

Vad var syftet med enkäten?

– Syftet var att få in kunskap från människor om hur de använder skogen. Den kunskapen är viktig när detaljplanearbetet drar igång. Vi har fått ett politiskt uppdrag att utreda ny bebyggelse.

I enkäten kunde den som svarade markera favoritplatser i skogen och platser som kan förbättras. Totalt 8 000 sådana markeringar har gjorts.

– Många har framhållit att de använder skogen för naturupplevelsen, idrott och motion, säger Helena Lombrink.

Det har framförts kritik mot att det inte fanns ett alternativ i enkäten där man kunde kryssa i att man inte ville se någon exploatering alls. Många har dock valt att framföra sina åsikter i en fritextruta.

– Många skriver där att de inte vill ha någon bebyggelse. Det är den klart vanligaste synpunkten, säger Helena Lombrink.

Exploateringskontoret gör en sammanställning av enkäten som presenteras inom ett par veckor.

Samråd senare om byggplanerna

– Vi kommer att ta med oss de synpunkter som vi får in, säger Jan Valeskog (S), ordförande i exploateringsnämnden.

Ett samråd om naturreservatet hölls 2014. Nu har gränserna för reservatet korrigerats och det finns planer på 800-100 nya bostäder.

Många upplever det som en stor förändring, varför hålls det inget samråd nu?

– Vi har ett samråd med sakägarna. Sedan kommer vi att ha samråd kring byggplanerna när det finns en detaljplan. Men vi är inte alls där nu, först ska det fattas beslut om naturreservatet, säger Jan Valeskog.

Det finns de som säger att de nya gränserna för naturreservatet överensstämmer med en byggherres ansökan om markanvisning. Vad säger du om det?

– Jag håller på med markanvisningar över hela stan och det finns olika byggherrar som har förslag och synpunkter på varenda kvadratmeter i Stockholm. Så är det här också.

En arkitektbyrå skriver själva i sociala medier att det nuvarande förslaget i stort är identiskt med ett förslag som de lämnade in för tre år sedan?

– De tjänstemän som jobbar med det här har säkert tagit inspiration från olika håll, det är inte konstigt. Men det finns flera byggherrar som har haft förslag. Det är ingen byggherre som håller i taktpinnen, det kan jag lova.