Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd. Foto: Mitt i/Stockholms stad

3 300 fler resor genom vägtullarna – per dag

Trafiken fortsätter öka i Stockholm. Antalet passager genom trängselskatternas betalstationer har ökat med drygt 3 000 resor per dag, visar preliminära siffror. Ett misslyckande för stadens klimatmål. – Otroligt olyckligt, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

  • Publicerad 18:57, 22 jan 2018

Siffrorna kommer från Transportstyrelsens preliminära sammanställning av trängselskatten 2017 som publiceras i veckan. Mitt i har tagit del av statistiken som visar att 412 900 fordon – i snitt – passerar genom Stockholms 26 betalstationer dagligen.

Det är runt 3 300 resor fler per dag som avgiften tas ut jämfört med 2016 och en ökning av trafiken på närmare en procent.

En ökning som går helt emot Stockholms stads mål att minska trafiken med 0,2 procent från 2016 till 2017.

– Det är otroligt olyckligt. Poängen med skatten är ju att trafiken ska gå ner, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

Målet till 2020 är kört

Enligt honom kommer nu även klimatmålet om att sänka koldioxidutsläppen med 80 000 ton till 2020 – inte uppfyllas.

– Snarare tvärtom och det är något vi måste hantera, snabbt.

Trenden är även en fara för de långsiktiga målet att bli helt fossilfritt 2040.

Anledningen till ökningen sägs vara att nya vägar runt om Stockholm möjliggjort för folk att i större utsträckning ta bilen. Men även högkonjukturen som gjort att fler har råd med de relativt oförändrade bensinpriserna.

Vill höja bensinpriset

Nu behövs ännu fler åtgärder, enligt Daniel Helldén.

– Trängselskatten ska ju höjas igen 2020, men de behöver regleras ännu mer samtidigt som bensinpriset höjs.

En färsk åtgärd är att så kallade förmånsbilar – från den 1 januari i år – inte längre slipper trängselskatt. Tidigare har personer med bil genom jobb eller företag inte berörts av trängselskatterna.

– Vi hoppas att det ska ha en effekt på antalet resor. Men det är svårt att åtgärder får effekt när andra saker ökar möjligheten att ta bilen, säger Daniel Helldén.

Av trängselskatterna fick staten in närmare 1,5 miljarder kronor under 2017.


Resor genom tullarna per dag

Antal passager genom Stockholms betalstationer för fordon de senaste åren. Siffrorna är ett snitt per dag som avgifterna tas ut. Röda staplar = före Essingeleden fick betalstationer. Blåa staplar = efter Essingeleden fick betalstationer.

Källa: Transportstyrelsen