287 barn och ungdomar som borde utredas på kommunens barn- och ungdomsenhet saknar handläggare, enligt en extern utredning. Foto: Mostphotos

287 utsatta barn utan handläggare

287 barn och ungdomar som borde handläggas på Tyresö kommuns barn- och ungdomsenhet saknar handläggare. Det visar en granskning som en oberoende utredare genomfört. Hennes slutsats är att kraftfulla åtgärder måste till omedelbart.

  • Publicerad 18:04, 1 jun 2016

Krisen på barn- och ungdomsenheten är långvarig. Mitt i Tyresö har i en rad artiklar sedan 2013 berättat om socialsekreterare som slår larm för att de inte längre kan ansvara för att kommunen tar sitt lagstadgade ansvar att utreda fall om barn och ungdomar som far illa.

Nu visar en extern rapport, som kommundirektör Bo Renman beställt, att situationen är mycket allvarlig. I april saknade 287 barn och ungdomar handläggare. Av dem var 96 ensamkommande flyktingbarn.

Förklaringen är att cirka hälften av alla socialsekreterare på barn- och ungdomsenheten lämnat Tyresö kommun. Av 35 tjänster var bara 17 tillsatta i april.

Utredarens slutsats är att rättssäkerheten inte kan garanteras och att det omedelbart krävs en rad kraftfulla åtgärder för att barn och unga ska få det skydd och de stödjande insatser som behövs.

Bo Renman menar att situationen är allvarligare än han trodde.

– Antalet vakanser kände vi till, men vad det får för konsekvenser fullt ut hade vi inte förstått. Resultatet indikerar ju att det är en allvarlig situation som socialnämnden måste jobba med.

När socialnämnden sammanträdde i förra veckan gav de styrande allianspolitikerna förvaltningschefen i uppdrag att till september återkomma med en rapport om vad som ska göras. Den politiska oppositionen menar det är alldeles för långsamt.

– Det här äventyrar barns hälsa och ibland till och med deras liv. Med tanke på hur länge de här problemen pågått undrar vi om de styrande moderaterna i kommunen förstår hur allvarligt läget är, säger Carl-Johan Karlson, gruppledare för S i socialnämnden.

Andreas Jonsson (M), ordförande i nämnden, menar att man nu jobbar med är att skapa god arbetsmiljö och att bli en attraktiv arbetsplats. Men några planer på att locka socionomer till kommunen med kraftiga löneökningar finns det inte.

– Vi lönereviderade under våren och har nu ett bra erbjudande, säger han.

I utredningen framgår det att 96 ensamkommande flyktingbarn saknar handläggare. Vad gör ni för att ändra på det?

– Vi har besökt alla ensamkommande och bedömt att de har det stöd de behöver, men har inte kunnat göra utredningar i den omfattning som man ska ännu. Men än så länge har vi inga rapporter om att det här skulle ha inneburit något allvarligt, vare sig för ensamkommande flyktingbarn eller andra barn och ungdomar, men självklart är det angeläget att alla får sina behov utredda och tillgodosedda.

Enligt Helén Kim, kommunikatör på socialförvaltningen har läget på barn- och ungdomsenheten förbättrats något sedan april då rapporten skrevs. I dag är 253 barn- och ungdomar utan handläggare, varav 83 gäller ensamkommande flyktingbarn eller ungdomar.