Föredrar lägre hus. Rolf Åsenius och Jüri Lepisk vill hellre att det byggs lägre hus än det som nu planeras vid värdshuset. Foto: Sacharias Källdén

270 lägenheter kan byggas på Enskedefältet

Upp till 270 lägenheter, en större rackethall och en flytt av värdshuset planeras nu på Enskedefältet. Men flera invånare oroar sig för att villor på fältet kan ta skada under byggarbetet.

  • Publicerad 01:15, 20 mar 2021

För några år sedan var planen att bygga cirka 600 lägenheter, 35 radhus och en förskola i utkanten av Enskedefältet, vid rackethallen. Dessutom var tanken att bygga 90 lägenheter i ett nytt bostadshus vid Enskede värdshus, dit även restaurangen skulle flytta.

Nu har planerna ändrats. I stället är tanken att bygga cirka 150-200 lägenheter vid rackethallen, samt att rackethallen expanderar.

Det planerade huset som värdshuset kan flytta in är nu, enligt planen, fyra våningar i stället för fem och innehåller cirka 70 lägenheter i stället för 90.

Risk för översvämning

Att bostadsbygget vid rackethallen minskat kraftigt beror enligt kommunen främst på markförhållandena.

Marken, som består av gammal sjöbotten, innehåller mycket lera och det skulle finnas risk för översvämningar om man byggde på en del av marken där det först var tänkt att bli bostäder.

Men trots att byggplanerna minskat finns en stor oro bland invånarna. Rolf Åsenius och Jüri Lepisk representerar Enskedefältets Trädgårdsstadsförening.

De bekymrar sig bland annat för sättningar på Enskedefältets villor, alltså att husen kan ta skada när bostäderna byggs.

–  Vi är oroliga för att det kan bli sprickor i våra hus. Det är inte lämpligt med stora byggnader i området, säger Rolf Åsenius.

Kan flytta. Enskede värdshus kan flytta in i ett nybyggt hus. Foto: Sacharias Källdén

Utgångspunkten är att husen inte ska få skador

Samråd i vår

Christopher Pleym är projektledare på exploateringskontoret.

– Utgångspunkten är att husen inte ska få skador, annars kan vi inte gå vidare med projektet. Man kommer behöva ta stor hänsyn till markförhållandena, säger han.

Den ena byggplanen, med nya lägenheter vid rackethallen och en expansion av rackethallen, godkändes i ett allra första steg i exploateringsnämnden förra veckan.

Den andra byggplanen, att bygga 70 lägenheter vid värdshuset, kommer komma upp på samråd under våren, då olika parter kan tycka till om förslaget.

Staden ska förtätas

Rolf Åsenius och Jüri Lepisk tycker att det vore bättre med ett lägre hus än det som nu planeras vid värdshuset.

– Området har ett kulturhistoriskt värde, där det passar bättre med lägre hus, säger Jüri Lepisk.

Christopher Pleym säger att det kulturhistoriska värdet vägs in i planeringen.

– Stadsbyggnadskontoret gör den bedömningen. Det är en vågskål. Staden har ett övergripande mål med förtätning, då det råder stor bostadsbrist, säger han.

Läs också: "Rackethall gläds åt byggplanerna"

Oroade. Rolf Åsenius och Jüri Lepisk är bekymrade över sättningsskador på Enskedefältets villor, om nya bostäder byggs vid rackethallen. Foto: Sacharias Källdén

Ny stomline planeras

Planen, i ett tidigt stadium, är nu att utreda om det går att bygga upp till 150-200 lägenheter (hyresrätter) vid Enskede rackethall. Planen är att bygga på parkeringen, vid återvinningsstationen och där det i dag står ett tennistält.

Planen är också att Enskede rackethall byggs ut. Förutom en utbyggnad kan det också byggas en helt ny hall som kompenserar tennistältet plus utebanor för padel.

Det planeras även 70 lägenheter i ett nytt bostadshus vid värdshuset.

I dag går det buss till rackethallen. I framtiden planeras för en ny stomlinje mellan Älvsjö-Gullmarplan, antingen med buss eller spårvagn.

Visa merVisa mindre

Vill bevara. Staden vill bevara Enskede ridskola som ligger nära det planerade bygget. Foto: Sacharias Källdén