270 hyresrätter och ny förskola i Sigma

Väsbyhem har tagit fram en idéskiss för 270 nya lägenheter och en förskola i Sigma, där den nu nedlagda Hasselskolan tidigare låg. Kommunens förstudie är klar och Väsbyhems ambition är att kunna påbörja inflyttning redan år 2019.

  • Publicerad 01:15, 2 sep 2016

Väsbyhem bygger i första hand hyresrätter

Projektet är ännu i sin linda, och Väsbyhem är noga med att poängtera att detta endast är idéskisser som visar på möjligheter. Vad som sedan blir byggt och vad som Väsbyhem ska bygga själva avgörs längre fram.

I idéskissens förslag visas elva flerfamiljshus med sammanlagt cirka 270 lägenheter. Ungefär hälften av dessa hus föreslås byggas av SABO som ”Kombohus Mini” (se faktaruta) och inrymma mindre lägenheter om ett och två rum och kök. Resten av husen föreslås byggas med varierande lägenhetsstorlekar och ett av dem föreslås få miljöprofil.

Alla är tänkta att bli hyresrätter.

– Väsbyhem bygger i första hand hyresrätter och det finns i nuläget inga planer på att det ska byggas bostadsrätter i detta område, säger Väsbyhems vd Amra Barlov Lindqvist i ett mejlsvar.

I idéskissen föreslås också en förskola i två våningar inrymmas i ett av husen. Den ska ha plats för cirka 120 barn.

De nya flerfamiljshusen är tänkta att byggas där Hasselskolan tidigare låg. Planområdet, som har döpts till Hasselnöten, avgränsas mot Hasselskogen av den gång- och cykelväg som går längs Hallonstigen. Hasselskogens träd anses vara värdefulla och kommer att bevaras.

Inom området finns även Hasselbadet, med utomhusbassäng samt en byggnad med idrottshall, omklädningsrum, kontor och tvättstuga. Väsbyhem föreslår att byggnaden ska rivas och att badanläggningens skick ska utredas.

Enligt vd Amra Barlov Lindqvist handlar utredningen dock inte om att man vill lägga ned badet.

– Vi ska titta på skicket för att ta ställning till om det behövs någon form av upprustning. Det finns inga planer på att lägga ned badet, säger hon.

Väsbyhems ambition är att de första hyresgästerna ska kunna flytta in i Hasselnöten år 2019. Men innan dess återstår hela planläggnings- och byggprocessen. 

Nästa månad väntas politikerna fatta beslut om planuppdrag. Det innebär att tjänstemännen på kontoret för samhällsbyggnad och politikerna i byggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag på detaljplan. Det är först då som hela processen drar igång på riktigt.

MER Kombohus Mini

Ingår i bransch- och intresseorganisationen SABO:s prispressande Kombohusserie.

Är nyckelfärdiga hus med små yteffektiva lägenheter till låg produktionskostnad.

Består av ettor på max 35 kvm och tvåor på max 45 kvm till ett maxpris på 14 000 kronor per kvm boyta, exklusive moms, tomt och grundläggningskostnader.

Källa: SABO

Visa merVisa mindre