27 lägenheter till City när Passagenhuset rivs

Passagenhuset bakom NK ska rivas och bli ett niovåningshus med 27 lägenheter. Nu väntas planen klubbas i stadsbyggnadsnämnden.

  • Publicerad 14:45, 14 nov 2018

Rivningen av Hästen 21, i korsningen Mäster Samuelsgatan/Regeringsgatan, har varit på tapeten i flera år. Det bordlades vid två tillfällen 2016 och sedan dess har det nya huset som planeras på tomten sänkts med en våning, från tio till nio.

Nu tas ärendet upp igen och i stadsbyggnadsnämnden 22 november väntas ett förslag till detaljplan godkännas. Enligt stadsbyggnadskontoret kommer rivningen och nybyggnationen att tillföra viktiga värden i City, bland annat eftersom det möjliggör för 27 nya lägenheter.

Länsstyrelsen kritiska

Men alla är inte lika nöjda med planerna. Både Länsstyrelsen, Samfundet S:t Erik och Norrmalms hembygdsförening är starkt kritiska till rivningen.

Huset är grönklassat av Stadsmuseet och är ett av få 70-talshus som finns kvar efter citysaneringen. Att riva huset skulle skada både kulturmiljön och riksintresset, tycker kritikerna.