250 patienter kan behöva intensivvård när corona-epidemin slår till som värst. Foto: Veronica Johansson

250 patienter på intensiven när corona-epidemin når kulmen

250 corona-patienter som intensivvårdas och ytterligare 900 som behöver sjukhusvård. Det är det scenario som Folkhälsomyndigheten uppskattar för Region Stockholms del, när corona-epidemin når sin kulmen. Men när det sker, det går inte att förutsäga.

  • Publicerad 15:26, 25 mar 2020

Tisdagen den 24 mars vårdades 48 corona-patienter i intensivvård vid regionens akutsjukhus, varav två i Ecmo vid Karolinska universitetssjukhuset.
Förutom de som får intensivvård var det 236 patienter som vårdades isolerade på sjukhus med covid-19 den dagen.

Folkhälsomyndigheten har nu gjort simuleringskurvor för när kulmen av antalet som behöver sjukvård kan tänkas nås. Kurvorna visar maximalt behov av platser per region och dag.

Som mest 250 iva-patienter

Myndigheten tror inte på en samtidig spridning i Sverige, utan på ”klusterspridning, med en serie lokala utbrott där de enskilda utbrotten sker inom en stad eller region”.

Kurvorna sträcker sig över en period om 160 dagar. För Region Stockholms del skulle kulmen nås dag 80 med cirka 900 patienter i slutenvård och ytterligare 250 i intensivvård.

Utifrån de beräkningarna skulle dagens 48 patienter i intensivvård göra att vi befinner oss kring dag 30, med 50 dagar kvar tills läget är som värst.

Oklart när kulmen nås

Men eftersom man på förhand i simuleringen bestämt hur länge utbrottet ska pågå, alltså i 160 dagar, så kan kulmen vara närmare eller längre bort, beroende på hur länge epidemin pågår.

Om tiden sträcks ut, och kurvan blir mindre brant, borde det också bli färre patienter som behöver vård samtidigt.

Folkhälsomyndigheten skriver att de utgår från den epidemiologiska kunskap som finns idag kring covid-19 i termer av spridningskapacitet och sjuklighet hos de smittade, och att de räknar med att totalt 1 procent av befolkningen i slutänden kommer att ha rapporterats som smittade.

Platserna mer än fördubblas

I regionen finns i normalfallet 90 intensivvårdsplatser, varav de flesta brukar vara belagda. Till det kommer nu alltså patienter som insjuknat i covid-19.

Under veckan ska 45 nya platser öppnas, och därefter ytterligare 45. Dessutom håller nu ett fältsjukhus med 30 platser på att byggas i Stockholmsmässan i Älvsjö.