Så här föreslås nya strandpromenaden bli. Foto: Stockholm stad/Gehl Architects

22-våningshus planeras i Lövholmen

Beckershuset byggs om till högstadieskola och de högsta husen kan bli 22 våningar höga. Det är några av förslagen för nya stadsdelen Lövholmen.

  • Publicerad 16:55, 15 mar 2018

Vi har berättat tidigare att Söderortsbor har tröttnat på de förfallna, nedklottrade byggnaderna i Lövholmen, där Cementa ligger idag. I höstas blev det klart att Cementa kan flytta till Energihamnen på norra Djurgården och i samband med det drog planarbetet igång. Nu presenteras ett första utkast av den nya stadsdelen.

22-våningshus

Förslaget rymmer 1 500-2 000 nya bostäder, en högstadieskola för 600 elever, fem förskolor, parker och torg och lokaler för butiker, restauranger och kontor. Bostäderna byggs i 13 kvarter och de flesta hus blir fyra till tio våningar höga. Enstaka hus föreslås få upp emot 22 våningar.

– Det kan bidra till en bra variation mellan högt och lågt i området och samtidigt bli en markör på den här platsen. Man skapar en ny stadssiluett, säger planhandläggare Ann-Sofi Rundquist.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Så pass höga hus behöver utredas särskilt för att inte störa flygtrafiken och i det här fallet kan de störa inflygningar med ambulanstransporter till SÖS, enligt Ann-Sofi Rundquist.

– Vi prövar nu i planprocessen om det är möjligt att bygga så högt i det här området, säger hon.  

Industribyggnad blir skola

Skolan föreslås placeras i det som kallas Beckershuset. Men för att det ska vara möjligt måste huset byggas till och få en idrottssal, skolmatsal och skolgård.

– Byggnaden i sig är inte tillräckligt stor för en skola, så vi ska utreda om det är lämpligt, säger Ann-Sofi Rundquist.

Det betyder också att konstnärerna som håller till i huset idag inte kan vara kvar. Andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader som sparas är Smedjan och Förbandsfabriken, även konsthallen Färgfabriken kommer att bevaras som idag. 

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Längs vattnet planeras promenadstråk och bryggor. Parkeringsplatser byggs under husen. Flera nya infarter planeras till området och Tvärbanans hållplats behöver flyttas. Fördjupade utredningar kommer att göras om kulturhistoriska värden, markföroreningar, grundvatten, strandskydd och rasrisk.

Beslutet som kommer upp i stadsbyggnadsnämnden nästa vecka handlar om att genomföra ett tidigt samråd i ärendet. Hela detaljplanen kan antas tidigast i slutet av år 2020.

Klart: Ny stadsdel ska byggas i Söderort

Beskedet: Här kan Stockholm få ny stadsdel

Staden vill göra om konstnärshuset i Liljeholmen till grundskola