De nya husen sedda från Bandängen. Foto: Bergkrantz Arkitekter AB

22-våningshus blir Högdalens nya landmärke

Nu finns skisser på de tre höghusen – varav ett 22 våningar högt – som ska byggas på stora parkeringen i Högdalens centrum. 140 p-platser försvinner.

  • Publicerad 09:28, 31 mar 2020

Nu finns en detaljplan för det planerade bygget på stora parkeringen i Högdalens centrum, Rangstaplan. Planen är 355 hyresrätter, varav 145 i form av studentlägenheter. De byggs i tre höghus.

Huset närmast Högdalsgången, studenthuset, blir 16 våningar högt och vid korsningen Sjösavägen/Rangstagatan placeras hörnhuset, 22 våningar högt, och i norra delen utmed Rangstagatan placeras ett 10 våningar högt hus, torghuset. 22-våningshuset är tänkt att bli Högdalens nya landmärke, vid sidan av Tuppenhuset, enligt staden.

Delar av dagens stora parkering försvinner och ersätts med ett allmänt garage under husen, med plats för cirka 30 bilar. Markparkeringen minskas från 237 platser till cirka 70 platser. Med andra ord, totalt försvinner cirka 140 p-platser. I botten på de nya husen ordnas lokaler för butiker och restauranger, man har även ritat in nya torgytor och sittplatser. Alltihop ska leda till mer liv och rörelse och ökad trygghet i centrum, hoppas staden. Man planerar även för många nya platser för cyklar och sju cykelrum.

Husen kan börja byggas tidigast år 2022. Planförslaget visas fram till 4 maj på Högdalens bibliotek. Synpunkter kan lämnas skriftligen eller på mejl stadsbyggnadskontoret@stockholm.se.