Idag: Söderstadions fotbollsarena med läktare för drygt 12000 personer. Planen: Kontorshus med 1 800 arbetsplatse ​ planen. Kontorshus med 1 800 arbetsplatser, 6 bostadshus med totalt 500 bostäder. Affärer i gatuplan. Illustration: wingårdhs arkitekter

2000 nya jobb ska flytta till Söderstaden

Ett nytt jättebygge ska ersätta Söderstadion. Fotbollsarenan ska rivas och på platsen byggs ett komplex med 1 800 arbetsplatser och 500 bostäder.

  • Publicerad 10:20, 15 feb 2013

Exploateringskontoret, bostadsförmedlingen, miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret huserar i dag i det enorma Tekniska nämndhuset på Kungsholmen, ett hus som länge har utgjort en klåda för Stockholms stad. Lokalerna är i stort behov av renovering och har aldrig varit särskilt bra som arbetsplats.
De 1 100 personer som i dag jobbar där ska därför flytta till ett helt nytt hus som ska byggas i stadens regi på den plats där Söderstadion ligger i dag. Det står klart i en ny utredning som fastighetskontoret gjort.
– I city finns det för få bostäder och i Söderort för få arbetsplatser. Med den här lösningen slår vi två flugor i en smäll. Dessutom är det billigare för skattebetalarna att bygga ett nytt förvaltningshus jämfört med att renovera det gamla, säger finansborgarråd Sten Nordin (M).

Bostads- och hyresrätter
Nybygget ska rymma alla tidigare anställda samt ge plats för ytterligare 700-800 arbetsplatser.
– Det gör det möjligt för ännu fler förvaltningar att flytta in, säger Sten Nordin.
Det nya förvaltningshuset ska placeras alldeles intill Nynäsvägen, när Söderstadion rivs, och fungera som bullerskydd mot biltrafiken. Placeringen möjliggör cirka 500 nya bostäder som ska byggas i samma veva, troligtvis någon gång runt 2015. En arkitekttävling om husens utformning ska enligt tidplanen rulla i gång senare i år.
Nyligen deklarerade idrottsborgarrådet Regina Kevius (M) att delar av Söderstadions läktare skulle kunna bevaras och användas på en annan plats i stan. Hur det nya bygget påverkar möjligheten att rädda en bit av läktarna är oklart.
Fastighetsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) känner nämligen inte till tankarna på att flytta läktaren.
– Det är klart att vore roligt om det gick att spara en bit, men det blir nog svårt att hitta plats på samma område, säger Madeleine Sjöstedt.
De nya bostäderna ska bestå av en blandning av bostads- och hyresrätter.
– Ambitionen är att hyresrätter ska finnas i båda områdena, säger Madeleine Sjöstedt.
Flytten av förvaltningar från innerstan ingår i stadens långsiktiga strategi för att få mer liv i city och fler arbetsplatser i ytterstan. Förvaltningarnas inflyttning i de nya lokalerna beräknas ske tidigast 2018.

Fakta

Tidsplanen
Inriktningsbeslut: 2013.
Arkitekttävling: Senare under 2013.
Planprocess: 2014.
Beslut om genomförande: 2015.
Flytt till ny kontorsbyggnad: 2018.
Inflyttning i bostäder: 2019.