Så här kan Väpnaren i Jakobsberg byggas om ifall förslaget om studentbostäder blir verklighet. Foto: Riddersvik AB

200 studentbostäder planeras på parkeringsgaraget i Jakobsberg

200 bostäder på sex våningar kan bli verklighet i Järfälla – ovanpå parkeringsgaraget Väpnaren i Jakobsberg. Hyresgästerna? Studenter.

  • Publicerad 16:55, 31 mar 2016

I dagsläget finns inga studentbostäder i Järfälla kommun. Nu kan omkring 200 nya studentlägenheter på 30 kvadrat med kök och badrum bli verklighet i Jakobsberg. Fastighetsägaren Riddersvik AB och den styrande koalitionen vill bygga om fjärde planet på parkeringshuset Väpnaren till två hus om sex våningar.

– Boendesituationen för studenter i hela Stockholm är jättebesvärlig. Varje år innan skolstart ser man tält utanför Stockholms universitet, många bor inneboende eller ihop, säger Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande.

"Tråkigaste byggnaden får ett jättelyft"

Parkeringsgaraget är fyra våningar högt med en källarvåning och ägs av flera aktörer. Riddersvik AB äger fjärde våningen och det är de som nu begärt ett planbesked.

– Parkeringshuset sitter ihop med en kontorsfastighet, och vi kommer att höja p-huset till samma nivå. Det blir också en innergård med planteringar och träd i mitten, berättar Claes Thunblad.

I planen ingår också att bygga nya fasader på båda sidor av Väpnaren, där den sida närmast centrum kommer att innehålla butiker och kaféer i bottenplan.

– En av de helt klart tråkigaste byggnaderna i Jakobsbergs centrum får ett jättelyft. Inte bara utseendemässigt, utan drygt 200 studenter ger ett bättre underlag för centrum. Vi vet att det här är en köpstark generation, så både kaféer, restauranger och butikerna får ett bra tillskott i form av ungdomar, säger Claes Thunblad.

Fler bostäder planeras

Samtidigt försvinner som mest 138 parkeringsplatser när fjärde och första våningen byggs om, men enligt Claes Thunblad ser de över alternativ i närområdet. Som att låsa upp företagsparkeringar i källarplan.

Kommunala bostadsbolaget Järfällahus har även öppnat för att avvara 30 av sina parkeringsplatser i området under dagtid.

Planerar ni för fler studentbostäder i Järfälla?

– Ja, det finns planer kring Barkarby College som invigs 2018 eller 2019, på samma tomt som skolan. I det projektet inryms studentbostäder. Hur många det blir vågar jag inte säga ännu. Även på andra ställen i Barkarbystaden.

Hoppas kunna pressa ner priser

Någon eventuell hyra för bostäderna är inte sagt ännu, inte heller hur man ska göra för att få tag i en. Men i och med att det handlar om modulbostäder tror Claes Thunblad att de kan pressa ner priserna. Bygglovet är dock permanent.

Modulerna som man tar dit är färdiga. Det blir en permanent lösning i form av en vanlig detaljplan, säger han.

Kommunen har tidigare flaggat för att integrera studentbostäder och andra bostäder med boenden för nyanlända. Snart påbörjas ombyggnationen av evakueringsboendet i Barkarbystaden till ett sådant boende. Samtidigt tittar man nu på platser för modulbostäder, en utanför Mälargymnasiet och en i gamla Barkarby.

– Där handlar det om tillfälliga bygglov och där ser vi gärna att det blir en blandning av nyanlända och andra personer, det behöver inte bara vara ungdomar, säger Claes Thunblad.

Beslut ska tas snart

På kommunstyrelsens sammanträde den 11 april ska politikerna ta ställning till förslaget om studentbostäder på Väpnaren.

– Skisser och bilder finns redan. Riddersvik har anlitat en arkitekt och så har man gjort en stor del av arbetet redan. Jag tycker att man borde kunna ha en byggstart inom ett par år, säger Claes Thunblad.