200 miljoner kronor ska göra Albysjön friskare

Vatten från parkeringar, bilvägar och företagsområden rinner i dag orenat ut i Albysjön. Men vid årskiftet hoppas kommunen att storsatsningen på vackra dagvattenparker i Fittja och Alby kommer igång.

  • Publicerad 10:14, 23 sep 2019

Regn- och smältvatten från norra Botkyrka tar i dag med sig ämnen från både djurbajs, skräp och annat ut i Albysjön.

Dricksvattnet

Mycket av det vattnet rinner ut via en tunnel mellan Alby och Fittja i Albysjön, som står i förbindelse med Mälaren varifrån dricksvattnet för södra Stockholm tas.

– Vi kan inte släppa ut en miljon kubikmeter orenat vatten och samtidigt kalla oss miljökommun, sade kommunens tidigare vatten- och avloppschef John Staberg till Mitt i redan 2011.

Dagvattenparker i Fittja och Alby

Men åratal av rättsprocesser har fått startskottet att dröja. Nu andas dock Botkyrka kommun ny luft.

Kring årskiftet hoppas kommunen komma igång med satsningen som har en totalbudget på 200 miljoner kronor. Det handlar om att bygga dagvattenparker på både Alby äng och Fittja Äng.

– Vi hoppas att det blir en bra mötesplats. På Fittja äng blir en ganska stor damm med en bro över dammen. Du ska också kunna gå runt dammen, säger nuvarande vatten- och avloppschefen Linda Evjen.

Fakta

Dagvattenparkernas uppgift

  • Parkerna ska rena vattnet som rinner ut i Albysjön från gödande ämnen som kväve och fosfor.
  • Även tungmetaller och bakterier ska fångas upp.
  • Målet är bland annat att säkerställa fortsatt rent dricksvatten från Mälaren.
  • Hålla Albysjön frisk.
  • Öka den biologiska mångfalden.

Kommunen har delat upp det stora projektet i olika delar som de sedan handlar upp. En tredje dagvattenpark planeras vid Lottalund inte så långt från Tallidsskolan i Fittja.

Är det risk att det blir samma visa igen med överklaganden?

– Den risken finns alltid. Men den här gången har vi gjort det på ett annat sätt. Det är ingen totalentreprenad den här gången, säger Linda Evjen.

Klart

Arbetet på Fittja äng är först ut och enligt tidplanen är detta klart 2021. Dagvattenparken på Alby äng beräknas vara klar 2023.