Stensäkerhet är viktigt menar Ulf Boström eftersom många vistas på kyrkogården som i en park. Man promenerar och barn tillåts leka. Foto: Anna Wilson

200 gravstenar på Lidingö kyrkogård kan välta – en säkerhetsrisk

Av 1 000 kontrollerade gravstenar på Lidingö kyrkogård var det cirka 200 som inte stod stadigt nog. Nu måste gravrättsinnehavarna betala för att åtgärda de osäkra stenarna. – Fler än vi trodde måste åtgärdas, säger kyrkogårdschefen Ulf Boström.

  • Publicerad 05:02, 29 maj 2019

Under maj månad har 1 000 gravstenar på Lidingö kontrollerats för att se om de lever upp till de säkerhetskrav som finns.

Många gravstenar på Lidingö kyrkogård lever inte upp till säkerhetskraven.

Det visade sig att drygt 200 av gravstenarna inte höll måttet, de är så pass vingliga att de kan utgöra en säkerhetsrisk och måste nu åtgärdas.

– Det kan vara rent livsfarligt och vi har en skyldighet att se till att ingen skadas på kyrkogården, säger Magnus Östling, kyrkoherde i Lidingö församling.

Dödsolycka 2011

Faran med lösa gravstenar uppmärksammades 2011 när en åttaårig  i Bollebygd flicka dog i då en gravsten välte över henne. Sedan dess har säkerhetsföreskrifter arbetats ut av SKKF, Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

– De ska klara 35 kilos tryck, både bakifrån och framifrån, säger Ulf Boström, chef på Lidingö kyrkogård.

Han visar att de gravstenar som nu måste åtgärdas har märkts ut med träpinnar.

Fler osäkra stenar än väntat

Det har varit känt att det funnits lösa gravstenar på kyrkogården. För några år sedan påbörjade kyrkogårdsförvaltningen själv kontroller men dessa avslutades. Nu ska en firma kontrollera alla 5 000 gravstenar som finns på kyrkogården kontrolleras under de närmsta fem åren.

– Nu gör vi det på ett mer organiserat sätt, vi vill ha fackmannamässigt utförda kontroller, säger Ulf Boström.

Att så pass många gravstenar på Lidingö kyrkogård är potentiellt farliga när den första kontrollen är avslutad kom ändå som en överraskning.

– Jag trodde att det kanske skulle vara runt tio procent, säger Ulf Boström.

Är det risk att ni upptäcker en lika hög andel vingliga gravstenar kommande år och att det finns många farliga stenar på kyrkogården nu?

–  Nej, vi har valt att kontrollera de vi vet är sämst först. 

Kostar runt 3000 att åtgärda vinglig sten

Nu när gravarna är kontrollerade är det upp till gravrättsinnehavarna själva att åtgärda gravarna. I dagarna har kyrkogårdförvaltningen skickat ut ett brev till de cirka 200 berörda.

– Vi utför inte något jobb, det är alltid gravrättsinnehavarna som ansvariga, säger Ulf Boström.

I oktober ska de ha gjort något av följande:

  • Anlitat en firma som säkrar stenen. Detta kostar runt 3000 kronor, enligt Ulf Boström.
  • Tagit bort stenen och ersatt den med en liggande sten, ett kors eller liknande.
  • Avslutat gravrätten och överlåtit platsen åt en ny grav.

Kyrkogårdar har blivit park och utflyktsmål

Ulf Boström menar att säkra stenar har blivit allt viktigare på kyrkogårdar eftersom man vistas på där på ett nytt sätt. Att ha picnic på kyrkogården kan vara att sätt att hälsa på begravda anhöriga och vänner.

– Titta bara där borta, där sitter en kvinna och dricker kaffe. Det är inte som förr; barn leker, man går med hundar. Förut fanns förbudsskyltar utanför kyrkogårdar: ”Förbjudet att ta med hund”. Nu skriver vi istället: ”Här är du välkommen med hund. Men håll den kopplad”. Det är mycket trevligare, tycker jag, säger han.