"Kritisk punkt". Cirka 200 nya bostäder planeras vid Brommaplans t-banestation, ett bygge som kommer att kräva fingertoppskänsla, enligt staden. Foto: Anders Gustafsson

200 bostäder kan byggas intill Brommaplans t-bana

200 bostäder, både hyres- och bostadsrätter, kan bli verklighet precis intill tunnnelbanespåret vid Brommaplan. Men bygget kräver att sprängningen sker "försiktigt" – och att en byggnad rivs.

  • Publicerad 15:16, 29 apr 2022

För några år sedan stod 249 bostadsrätter klara mellan Drottningholmsvägen och tunnelbanespåret vid Brommaplan.

Nu planerar staden för ytterligare 200 lägenheter i totalt fyra bostadshus – på mark som ligger på andra sidan spåren, där det i dag är ett grönområde.

För att bygga bostäderna kommer en helt ny gata att behöva anläggas. En grönklassad byggnad behöver även rivas, en byggnad med högt kulturhistoriskt värde, enligt projektredovisningen. I dag ägs byggnaden av Stockholms stad som hyr ut den till Svenska kyrkan.

Blandade boendeformer

Planen är att Svenska bostäder ska bygga hyresrätter och Gimle bostad AB bostadsrätter. Det finns även planer på att bygga studentbostäder. Projektet befinner sig ännu i planeringsstadiet, och terrängen där bostäderna planeras är kuperad.

Stadens exploateringskontor skriver i projektredovisningen att terrängen gör platsen till en "kritisk punkt", bland annat kommer arbetena att kräva "försiktig" sprängning.

"Det innebär lite förenklat att sprängningen utförs försiktigt för att minska markvibrationer och undvika skador på närliggande anläggningar", skriver projektledaren Anna Savås på exploateringskontoret.

Även Region Stockholm har planer i området. Regionen vill komplettera Brommaplans t-banestation med ytterligare en plattform, i samma område som bostäderna planeras. För dagen saknas dock finansiering och planerna på en ny plattform ligger på is.

I början av oktober 2022 ska detaljplaneförslaget om bostäderna ut på samråd där allmänheten får tycka till om bostadsplanerna.

Blandat boende

Fyra bostadshus med plats för totalt 200 bostäder planeras intill tunnelbanespåret i Brommaplan. Både hyres- och bostadsrätter planeras.

I delar av samma område finns planer på en ny t-baneplattform. Men planen ligger på is, då pengar saknas.

Källa: Stockholms stad, Region Stockholm

Visa merVisa mindre

Planen. Här är de nya bostäderna tänkta att byggas. I dag ligger en grönklassad byggnad som används av Svenska kyrkan, samt ett grönområde, på platsen. Foto: Exploateringskontoret/Stockholms stad