20 fall av legionella under varma sommaren

20 personer i Stockholms län smittades av ovanliga legionellabakterien under sommaren.

  • Publicerad 11:59, 1 sep 2018

I somras insjuknade ett 40-tal personer i Sverige i den allvarliga lungsjukdomen legionella. Omkring 20 av de smittade finns i Stockholmsområdet.

Smittskyddsläkare Per Follin kan inte säga om någon av de smittade avlidit av sjukdomen.

– Allvarliga fall har förekommit även om jag inte har mer detaljerade uppgifter än så, säger han.

Den bakterie som det handlar om i sommar, legionella species/longbechea, är mycket ovanlig.

Smittad jord

Folkhälsomyndigheten misstänker att smittan kommer från trädgårdsjord och jord köpt i påse, då flera av dem som insjuknat hanterat sådan jord.

Myndigheten utreder nu via smittspårning och laboratorieanalyser vad smittkällan kan vara.

– Vid detta utbrottet så har Folkhälsomyndigheten underrättats när misstankar uppstod och myndigheten har tagit över samordningsansvaret för utredningen eftersom många landsting är involverade, säger Per Follin.

Det Smittskydd Stockholm gör när sådana här utbrott uppstår är att intervjua alla smittade och samordna provtagning på dem och se till att miljöprovtagning görs där smittan misstänks finnas.

Allvarligt utbrott i våras

Legionellainfektion orsakas vanligtvis av att man andas in vattendroppar från vattenledningar där legionellabakterier har tillväxt.

I våras avslöjade Mitt i att flera personer insjuknat sedan legionella spridits via kyltorn. Fyra personer avled vid utbrottet.

De nu påträffade bakterievarianten finns naturligt i jord, men det har bara konstaterats någon enstaka gång att någon i Sverige smittats. I varmare länder är den här typen av bakterie vanligare.

Rekordvärmen kan ligga bakom

Det varma vädret kan ha gynnat tillväxten av bakterien, enligt Folkhälsomyndigheten, då legionella i studier visat sig kunna växa till i jord under varma förhållanden.

Troligtvis består risken i att man andas in dammpartiklar med bakterien.

Det är främst personer med nedsatt infektionsförsvar, nedsatt lungfunktion, rökare eller som är sårbara av andra anledningar som riskerar att smittas.

Fakta

Legionärssjukan en svår lunginflammation

Legionellabakterierna tillväxer främst i temperaturintervallet 20–45 °C och de kan därför tillväxa i vanliga vattenledningar, klimatanläggningar, duschar och bubbelpooler.

Legionella kan orsaka legionärssjukan – en svår lunginflammation med hög feber, huvudvärk, muskelvärk, och påverkad andning. Diarré och psykisk påverkan med förvirring förekommer.

Sjukdomsbilden är ibland mycket allvarlig, särskilt då sjukdomen nästan alltid drabbar personer som av någon anledning har nedsatt immunförsvar.

Dödsfall inträffar trots modern intensivvård och dödligheten är 5–20 procent.

Smitta sker genom inandning av vatten/vattendroppar i aerosolform eller inandning av jord. Att få i sig bakterien via dryck orsakar inte sjukdom.

Smitta mellan personer förekommer inte.

Källa: Folkhälsomyndigheten
Visa merVisa mindre