Pip. Nästa år ska elsparkcyklar från Tier få ett varningsljud, framför allt för synskades skull, uppger August Svedenstedt, regionchef på Tier. Foto: Tier

2 000 elsparkcyklar får varningsljud

Nästa år ska elsparkcyklarna inte längre kryssa ljudlöst mellan stans fotgängare. Runt 2 000 fordon i Stockholm ska få en distinkt varningssignal.

  • Publicerad 05:27, 3 dec 2020

Det är elsparkcykelbolaget Tier som under 2021 ska se till att deras fordon varnar fotgängare, framförallt synskadade, när de rullar fram på gågator och i kvarter där många människor rör sig till fots.

Någon typ av distinkt varningssignal ska ljuda när elsparkcykeln förs fram men om det blir ett pipande, tutande eller rentav en melodi är för tidigt att svara på, enligt August Svedenstedt, regionchef på Tier.

Tar hjälp av synskadade

Ljudet kommer att tas fram i samarbete med en brittisk expertgrupp med blinda och synskadade som också ska vara med och bestämma var och när det behöver slås på.

– Det ska vara varnande så att man som gående hör att ett fordon är på väg så att man inte blir överraskad, som en säkerhetsåtgärd, men det ska inte vara störande. Framför allt vill vi att det ska hjälpa synskadade, säger August Svedenstedt.

Snart kan du få betala om du fulparkerar elsparkcykeln

Företaget arbetar också för att sparkcyklarna på sikt ska kunna avge ett ljud när de står parkerade för att förhindra olyckor.

Tröttnade på felparkerade sparkcyklar – fixade anmälningsapp

Förhoppningen är att tekniken ska kunna kopplas till synskadades hjälpmedel, till exempel till hörselsnäckor, uppger August Svedenstedt. Inför lanseringen i Sverige kommer Synskadades riksförbund involveras i arbetet.

Han hoppas att fler bolag i branschen följer Tiers exempel.

Ser ni någon risk att folk kommer tycka att det här är irriterande?

– Absolut finns det en risk men om folk vet att ljudet beror på att hjälpa en synskadad att rör sig säkert, så tror jag ändå att man kan ställa sig bakom det. Och vår ambition är att ingen ska bli störd, säger August Svedenstedt.

8 av 10 elsparksbolag har lämnat Stockholm