Människor som rest till Syrien för att att strida med IS väntas nu återvända. Foto: Mostphotos

19 IS-resenärer har återvänt till Stockholm

Av de 300 personer som rest från Sverige till IS-krigsdrabbade områden i Irak och Syrien sedan 2012 har 19 återvänt till Stockholm. Tio av dem är vårdnadshavare och utreds av socialtjänsten.

  • Publicerad 04:58, 4 mar 2019

I mitten på februari rapporterade Syriska människorättsobservatoriet, SOHR, att IS sista fäste intagits och att IS-styrkorna kapitulerat. Med undantag från några spridda terrorister som gömmer sig i tunnlar, men terrorsekten anses vara militärt besegrad.

Enligt Säkerhetspolisen har omkring 300 personer rest från Sverige sedan 2012. Mer exakta siffror om hur många det handlar om i Stockholmsområdet vill Säpo inte berätta.

Enligt Jan Jönsson (L), socialborgarråd i Stockholms stad, har 19 personer som återvänt till Stockholm identifierats. I en debattartikel i Aftonbladet (1/3) skriver han att socialtjänstens möjlighet att ta ansvar för IS-återvändarna är begränsad – hemvändande terrorister är i första hand polisens och säkerhetspolisens ansvar.

– Att ge stadsdelarnas socialtjänster i uppdrag att kartlägga återvändande terrorister vore att ge socialarbetarna ett omöjligt uppdrag, säger Jan Jönsson (L).

Barn inblandade i tio fall

Av de 19 personerna är 10 vårdnadshavare och totalt 38 orosanmälningar avseende deras barn har lämnats till ansvarig stadsdel som ska utreda fallen. De berörda barnen har så vitt Stockholms stad vet hela tiden varit i Stockholm och inte vistats i konfliktområdena.

Christina Kiernan är samordnare mot våldsbejakande extremism i Stockholms stad och säger att det är polisen som har identifierat personerna som återvänt till Stockholm.

– Jag har inte detaljerade uppgifter om de enskilda personerna men arbetet med dessa är koncentrerat i Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta, säger Christina Kiernan.

Individuella insatser

Bland annat SVT har rapporterat  om ett antal kvinnor med barn som befinner sig i Syrien och är hemmahörande i Sverige. En del av dem uppges vara från Stockholm, men Christina Kiernan har inga uppgifter som tyder på något annat än att de personerna är kvar i Syrien.

– Vi kan inte kontrollera äktheten i de uppgifterna som publicerats i medier, och så vitt jag vet är de fortfarande kvar.

Hur agerar staden gentemot de 19 återvändarna? 

– Alla insatser från socialtjänsten är individuellt utformade. När det gäller de inkomna orosanmälningarna pågår utredningar i enlighet med socialtjänstlagen och gängse rutiner. När det gäller de vuxna måste man komma ihåg att kontakt med socialtjänsten är frivillig för vuxna. Vill man inte prata med socialtjänsten måste man inte det. Samma sak gäller männen och kvinnorna av dessa som inte har barn – det är frivilligt.

Men ni kontaktar dem? 

– Vi har inte haft kontakt med dem alla än, utan det är ett arbete som pågår och hur det ser ut är individuellt anpassat. Tyvärr kan jag inte berätta mer då vi inte har kommit så långt i det arbetet än, säger Christina Kiernan.

Oklart hur många fler som kan återvända

Socialtjänsten har alltså begränsade möjligheter att ingripa mot IS-återvändarna.

Det är polisen och Säkerhetspolisen som identifierat personerna och har mer detaljerade uppgifter, men så länge socialtjänsten inte vet mer kan de inte heller agera. Skulle de få in ytterligare information genom det arbete som pågår måste de förhålla sig till de lagar som finns.

Om det skulle hända finns det mycket strikta regler kring vilken information som krävs av  socialtjänsten kan vidarebefordra till exempelvis polisen.

Har ni någon aning hur många fler som kan väntas återvända nu när IS anses vara militärt besegrat? 

– Nej, det har vi inga uppgifter om. Vi jobbar på med de här individerna nu och så får vi hantera frågan om ytterligare återvändare när det blir aktuellt, säger Christina Kiernan, samordnare mot våldsbejakande extremism i Stockholms stad.