Till salu. Huset till vänster i bild, Stiftelsen, har använts av Trafikkontoret under bygget av Citybanan i Fatbursparken. Men nu har myndigheten flyttat ut och staden vill sälja 1800-talshuset. Foto: Karin Nilsson

1800-talshus mitt i park på Södermalm kan säljas

Ett 1800-talshus med fyra våningar och två flyglar mitt i Fatbursparken på Södermalm föreslås säljas. Staden har ingen nytta av den historiska byggnaden.

  • Publicerad 15:36, 8 maj 2017

Huset Stiftelsen byggdes till minne av Oscar I och stod klart 1875. Syftet var att skapa en ”asyl för sjuka och fattiga” och huset har sen dess framför allt använts för olika former av vårdverksamheter. De senaste åren har Stiftelsen hyrts ut till Trafikverket under bygget av Citybanan men nu står fastigheten tom.

Staden har ägt byggnaden sen 1951 men när fastighetskontoret nu har ställt frågan till stadens olika förvaltningar och bolag är det ingen som är intresserad av att flytta in i den historiska byggnaden mitt i parken. Därför föreslår nu fastighetskontoret att staden säljer Stiftelsen. Lokalerna är drygt 2 000 kvadratmeter stora.

Stiftelsen ligger mitt i Fatbursparken som ska rustas upp de närmsta åren.

SE FILMEN: Så blir Södermalms nya park

Stort kulturhistoriskt värde

Vem som kan ta över huset är inte klart, men byggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde och är av Stadsmuseet klassad som blå. Det betyder att inga ingrepp i byggnaden får göras som ur kulturhistorisk synvinkel är ovarsamma, negativa för stadsbilden eller som förvanskar kulturhistoriska värden. Enligt dagens detaljplan ska användningen av huset ”vara anpassad till bebyggelsens kulturvärde”. Fastighetskontoret har tidigare konstaterat att huset är i mycket dåligt skick och behöver en omfattande renovering. 

Miljöpartiets Ewa Larsson har tidigare föreslagit att staden skulle behålla huset för att skapa en mötesplats för kvinnor, bland annat för frivilligorganisation. Men nu föreslår alltså fastighetskontoret en försäljning.

Ett beslut om husets framtid ska tas av politikerna i fastighetsnämnden nästa vecka. Enligt fastighetskontoret skulle en försäljningsprocess kunna dras igång direkt och vara klar under 2018.

Här är en visionsbild över norra Fatbursparken som ska rustas upp efter bygget av Citybanan. 1800-talshuset Stiftelsen ligger till vänster i bild. Foto: Illustration: White/Tegmark