180 cyklister skadade på ett år

Cyklisterna i Solna och Sundbyberg lever farligt. Tretton av 49 speciellt olycksdrabbade sträckor i länet ligger i de två kommunerna.

  • Publicerad 16:50, 15 aug 2016

Under 2015 skadades enligt Trafikverket 180 cyklister i Solna och Sundbyberg – och på länsstyrelsens lista över 49 olycksdrabbade cykelstråk 2014 finns Solna och Sundbyberg med på 13 ställen

Värst drabbade är delar av Solnavägen och cykelpassagen mellan de två kommunerna, Svetsarvägen förbi Ica Maxi i Solna Business park.

På den del av Solnavägen som ligger närmast Stockholm rapporterades 32 cykelolyckor under 2014. På Svetsarvägen inträffade under samma tid 29 cykelolyckor. Det placerar de två sträckorna framför intensiva trafikleder i centrala Stockholm som exempelvis Stadsgårdsleden där det rapporterades 23 cykelolyckor under 2014.

– På Svetsarvägen leder cykelbanan rakt ut i spårområdet. Det är verkligen inte bra, säger Arne Öberg, socialdemokratiskt oppositionsråd i Solna som har testat populära cykelstråk tillsammans med Sundbybergs oppositionsråd Peter Schilling (S) och Sara Kukka–Salam, även hon socialdemokratiskt oppositionsråd i Solna.

I Sundbyberg är Landsvägen som leder fram till Svetsarvägen den mest drabbade sträckan med tio rapporterade cykelolyckor under 2014.

– Landsvägen är ett exempel på att man inte ska blanda olika trafikslag. Där samsas bilar, spårvagnar, cyklar och fotgängare om utrymmet. Jag blir allt mer skeptisk till så kallat ”shared space”, alltså att man blandar olika trafikslag, säger Peter Schilling.

Han har personliga erfarenheter av trafiksituationer där olika trafikslag ska samsas om samma utrymme.

– Tidigare cykelpendlade jag in till Stockholm. Vid första busshållplatsen på Solnavägen väller det exempelvis ut fotgängare som inte räknar med att det samtidigt kommer massor av cyklister.

Enligt Peter Schilling krävs det ordentligt markerade cykelbanor – men han tror att det på många platser kan behövas betydligt mer än bara målade sträck.

– I Danmark har man olika nivåer för exempelvis fotgängare och cyklister. Det verkar fungera bra. Kanske kan man göra något liknande här.

Nu vill Socialdemokraterna i Solna och Sundbyberg att kommunerna samordnar sina insatser för att rusta upp cykelstråken.

– Om man vill locka kommuninvånarna att lämna bilen hemma så krävs det gemensamma cykelsatsningar, säger Arne Öberg.

Tekniska nämndens ordförande i Solna, Magnus Persson (C), påpekar att han och partikamraten i Sundbyberg Stefan Bergström (C), ordförande i stadsmiljö– och tekniska nämnden, också har varit ute och cyklat tillsammans.

– Vi har cyklat på flera platser över kommungränserna och har regelbundna möten för att stämma av. Så visst finns det redan i dag ett samarbete och vi är medvetna om att flera trafiklösningar inte är bra. På Svetsarvägen är det allmänt rörigt och det är olyckligt att cyklisterna tvingas ut i tvärbanespåret. Där krävs det någon form av åtgärd, men i dagsläget finns det inga enkla lösningar, säger han.

MER Farliga sträckor

Antal cykelolyckor 2014 i Solna och Sundbyberg (inom parentes):

Solnavägen, mellan Norra stationsgatan och Karolinska vägen (32)

Svetsarvägen, förbi Solna Business Park och Ica Maxi: (29)

Annerovägen, mellan Norra stationsgatan och Solna kyrkväg (13)

Solnavägen, mellan Solna kyrkväg och Industrivägen (11)

Landsvägen, mellan Ekenbergsvägen och Humblegatan (10)

Råsundavägen, mellan Rättarvägen och Plogvägen (9)

Huvudstagatan, mellan Centralvägen och Centumslingan (7)

Frösundaleden, mellan Solnavägen och Solna centrum spårvägen (7)

Frösundaleden, Gränsgatan, mellan Svetsarvägen och Smidesvägen (6)

Ankdammsgatan, mellan Framnäsbacken och Solnahallen (7)

Sundbybergsvägen, mellan Huvudstagatan och Klippgatan (6)

Överjärva gårdsväg, mellan Banmästargatan och Norses gränd (5)

Kapellansbacken, mellan hållplatsen KS och Solna kyrkväg (5)

Källa: Trafikverket m fl, Regionalt cykelbokslut för 2014

Visa merVisa mindre