155 invånare i protest mot skolornas sparkrav

Stoppa sparkraven i Huddinges skolor och förskolor. Det kräver 155 föräldrar och andra invånare i en protestlista till kommunen. Initiativtagaren Nadja Stadlinger har barn på Hörningsnässkolan. – Pedagogerna har en tuff uppgift. Politikerna måste öka resurserna, säger hon. Mitt i forsätter att granska #skolkrisen i Huddinge. 

  • Publicerad 16:30, 2 nov 2018

Nyligen fick kommunen ta del av en protestlista där 155 föräldrar och andra invånare protesterar mot sparkraven inom Huddinges skolor och förskolor, då båda sektorerna ska spara mycket pengar de närmsta åren.

Nadja Stadlinger startade namninsamlingen. Hennes barn går dels på Hörningsnässkolan, som Mitt i har skrivit om i flera artiklar nyligen, och dels på förskolan Albatrossen som flera barn rymt från i år.

 Vi är många föräldrar som oroat följer utvecklingen

 Nadja Stadlinger

– Vi är många föräldrar som oroat följer utvecklingen och särskilt vill visa vårt stöd till alla de pedagoger som kämpar. Det är väldigt stora barngrupper både på förskolan och skolan. Pedagogerna gör ett fantastiskt jobb, men de går bitvis på knäna. Det har varit en del bråk bland barnen som de vuxna inte kunnat uppmärksammat. Jag vill att det ska ges förutsättningar från politiskt håll för att skolorna fortsatt ska få vara välfungerande med välutbildad personal, säger Nadja Stadlinger.

Nadja Stadlinger och hennes son som går på Hörningsnässkolan.

Oro för sjukskrivningar

Hon och de övriga 154 invånarna kräver att politikerna satsar mer pengar – i stället för att genomföra besparingarna.

– Kortsiktiga besparingar kan leda till sjukskrivningar och uppsägningar bland personalen och ökade kostnader när barnen växer upp om man inte satsar på dem nu, säger Nadja Stadlinger.

Mitt i har pratat med flera föräldrar på Hörningsnässkolan i samband med vår artikelserie. Flera föräldrar som vi träffar på skolgården, och får kontakt med på andra sätt, är nöjda med barnens undervisning och omsorgen.

Nicole Samuelsson har sin dotter på Hörningsnässkolan och är nöjd med skolan.

En av dem är Nicole Samuelsson vars dotter går i ettan. Hon har inte märkt något negativt på skolan.

–Personalen är helt fantastisk som har ögonen på alla. Men självklart skulle jag vilja ha fler vuxna i skolan, det vill väl alla, säger hon.

Men flera föräldrar bekräftar också den oro som Nadja Stadlinger och namninsamlingen förmedlar. En av dem, som vill vara anonym, säger så här:

– Det finns en oro bland föräldrar att de vuxna inte räcker till, framför allt på rasterna och att det är för stora grupper i klasserna. Hur kan barn med speciella behov få det stöd som behövs? Hur är arbetsmiljön för lärare och elever? Vi pratar om det här i vår umgängeskrets och jag har även hört det från andra håll, säger föräldern.