150 läkare kräver ändring. Foto: Mostphotos

150 läkare kräver stora förändringar på Nya Karolinska

Öppna upp Nya Karolinska universitetssjukhuset för rutinsjukvård och ”vanliga patienter”. Tillsätt en sjukhusstyrelse med sjukvårdskompetens och begränsa vårdvalen. Det kräver över 150 läkare och professorer i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

  • Publicerad 10:57, 14 dec 2019

Varsel, sparkrav och nedskärningar – sjukhusen i Stockholm är i allvarlig kris och Nya Karolinska (NKS) är det tydligaste exemplet.

Nu går ett stort antal läkare och professorer ut i ett gemensamt upprop. Kravet är framförallt att politikerna ska ändra sjukhusets nuvarande högspecialiserade inriktning och istället införa en modell där den högspecialiserade vården samverkar med vanlig sjukvård. Det behövs för att kompetensen hos vårdteamen ska kunna upprätthållas, menar de.

”Skulle avlasta andra sjukhus”

”En öppen akutmottagning och ett utökat uppdrag med rutinpatienter på NKS är ett minimikrav. Detta skulle samtidigt avlasta de andra hårt ansträngda sjukhusen i Stockholm”, skriver de.

Läkarna riktar kraftigt kritik mot vårdvalssystemet som det ser ut i dag. De menar att den hastiga resursöverföringen från sjukhus till vårdvalsenheter slår sönder fungerande verksamheter på sjukhusen.

”Svek mot de svårast sjuka”

”Detta är ett svek mot de svårast sjuka och en omfördelning av resurser till människor med enklare åkommor”, skriver de och menar att detta strider mot hälso- och sjukvårdslagens intentioner om att de med störst behov ska ges företräde.

Den nuvarande sjukhusstyrelsen får i debattartikeln även hård kritik för att dess majoritet saknar medicinsk sakkunskap.