Här planeras nya bostäder i Tensta Foto: Läsarbild Stockholm stad

150 bostäder planeras i Tensta

150 lägenheter planeras på Lättingebacken i Tensta. Det är bostadsbolaget D. Carnegie & Co AB som vill bygga. Men först måste flera risker utredas.

  • Publicerad 17:42, 22 jan 2018

 150 lägenheter i tre byggnader på fem till sju våningar planeras på Lättingebacken i Tensta.

Det är bostadsbolaget D. Carnegie & Co AB, som lämnat in en ansökan om markanvisning.

I projektet avser man också bygga två LSS- gruppboenden, med vardera sex lägenheter, enligt önskemål från Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning.

– Det blir ett bra tillskott i området, dels med bostäder, dels med hyresrätter. Det är en god affär för staden. Vi bygger dessutom bort en idag tråkig markparkering utan att ta någon grönyta i anspråk, säger Stefan Hansson (S) ordförande i exploateringsnämnden i Stockholm stad.

Bygger parkering under husen

Idag finns parkeringsplatser på marken där bostäderna planeras. Tanken är att ett parkeringshus ska byggas under de nya bostäderna, där ska det finnas parkering både för nytillkommande bostäder och för det befintliga parkeringsbehovet för fastigheterna bredvid.

Husen ska byggas 50 meter från E18

De nya husen ska byggas 50 meter från E18. I tjänsteutlåtandet flaggar man för att bostäderna kommer att vara utsatta för omfattande buller från E18. Därför kommer man att behöva utreda bullernivåerna i det fortsatta arbetet.

Vägen är också primärled för farliga godstransporter. Eventuell påverkan på grund av det måste studeras i det fortsatta arbetet, skriver man i tjänsteutlåtandet.

D. Carnegie & Co AB har under de senaste två åren fått tre markanvisningar om totalt cirka 370 lägenheter, samtliga i Husby.

För två år sedan beviljades  bolaget två markanvisningar med cirka 230 lägenheter i Husby. Förra året beviljades ytterligare en markanvisning gällande totalt cirka 140 lägenheter vid Husby centrum.

Mitt i har tidigare berättat om att fastighetsbolaget D. Carnegie & Co AB har kritiserats, av hyresgäster, för att de ska ha varit bristfälliga i underhållet av deras bostadsbestånd och för renoveringar som medfört höjda hyror, framför allt norra Järva.

– Jag känner inte till historiken i detalj, men jag alarmeras inte över att det är D. Carnegie & Co AB som planerar att bygga nya bostäder i Tensta, säger Stefan Hansson.