I Akalla centrum planeras 150 bostäder där stor ica-butiken står idag. Foto: Anna Z Ek

150 bostäder planeras i Akalla centrum

150 bostäder planeras i Akalla, där nuvarande ICA-butik är belägen i centrum. – Avsikten är att riva butiken och uppföra nya byggnader med butik i bottenplan mot torget, säger Tobias Gunnarsson, vid exploateringskontoret.

  • Publicerad 11:49, 8 nov 2018

För fyra år sedan presenterades planer för att bygga bostäder ovanpå Ica-butiken i Akalla centrum.

Nu är det dags igen.

Den här gången är det byggföretaget SSM som planerar 150 lägenheter och cirka 1 200 kvm lokaler. Det ska uppföras i fyra huskroppar med garage och handel i bottenplan. I dag finns förutom matvarubutiken, tre mindre lokaler, parkeringsplats och ett garage på tomten.

Avsikten är att riva Ica-butiken

Tobias Gunnarsson, vid exploateringskontoret

– Avsikten är att riva butiken och bygga nytt för att konstruktionens ska hålla, säger Tobias Gunnarsson, vid exploateringskontoret.

Mitt i har varit i kontakt med ansvariga för matvarubutiken i Akalla. De vill inte kommentera, men säger att deras intentioner är att stanna kvar i Akalla.

Så här såg byggplanerna ut 2014 i Akalla centrum.

Något annat som man kommer att behöva ta hänsyn till är att gränden mellan tomten Mariehamn 1 och 2 byggs om till lokalgata och förlängs upp till Sibeliusgången. Lokalgatan ska bli allmän. Allmän fordonstrafik ska fortsatt inte vara tillåten på Sibeliusgången.

Vändplanen i södra delen av Mariehamn 1 kommer också att behöva flyttas, något som man enligt tjänsteutlåtandet kommer att utreda vidare.

Flera turer kring centrumbygget

2014 ägde Fondex tomträtten och planerade att bygga i centrum. De sålde sedan till D Carnegie som inledde samtal med exploateringskontoret i Stockholm om att bygga bostäder där.

Förra året sålde D Carnegie tomten till byggföretaget SSM som hoppas på byggstart år 2021 och första inflyttning bedöms till år 2022/2023.