Resultatet av studien tyder på att 15 procent av befolkningen i Stockholm kan ha burit på coronaviruset. Foto: Mostphotos

15 procent av stockholmarna kan ha haft coronaviruset

Cirka 15 procent av nu symptomfria personer i Stockholm kan ha varit smittade av coronaviruset. Det visar en ny studie vid Karolinska universitetssjukhuset där över 11 000 medarbetare testats.

  • Publicerad 17:12, 18 maj 2020

Studien är gjord genom att över 11 000 medarbetare vid Karolinska universitetssjukhuset lämnat svalgprov och blodprov.

Nu har merparten av proverna analyserats och resultatet tyder på att ungefär 15 procent av personerna har eller har haft coronaviruset. Något som Karolinska menar ger en bild av utbredningen över stockholmarna i stort.

– Vi har provtagit ett stort antal medarbetare med olika arbetsuppgifter, såväl patientnära som ej patientnära, och har därmed fått en uppfattning om smittans utbredning i Stockholms arbetande befolkning, säger Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi och ansvarig för covid-19-studien i ett pressmeddelande.

Olika skeden av smittan

Resultaten ska nu studeras ur en mängd olika perspektiv. Men redan nu har forskarna sett att de som lämnat positiva resultat för virus i svalget i hög grad varit sjukskrivna någon gång under de senaste tre veckorna och de som hade antikroppar i blodet hade oftast varit sjukskrivna någon gång de senaste sex veckorna.

Samtliga deltagare i studien ska vid provtagningstillfället varit utan symtom.

Fakta

Resultatet i studien

Över 11 000 medarbetare vid Karolinska Universitetssjukhuset har under de senaste fyra veckorna lämnat svalgprov för viruspåvisning med PCR och blodprov för påvisning av antikroppar mot coronaviruset i blodet.

När cirka 5 500 PCR prov och 3 200 antikroppsprover nu analyserats visar resultaten att:

–    7 procent hade virus i svalget, påvisat med PCR.
–    10 procent hade antikroppar i blodet.
–    2,4 procent hade både antikroppar och virus.

Källa: Karolinska universitetssjukhuset
Visa merVisa mindre