15 miljoner i underskott – stora besparingar i sommar

Det blir snålt med gräsklippning och mindre underhåll på stadens lekparker i sommar. Teknik- och fastighetsnämnden har ett underskott som innebär att man måste spara in runt tio procent av budgeten. – Fel att låta Lidingöborna ta smällen för gamla synder, säger Patrik Sandström (MP).

  • Publicerad 05:00, 19 maj 2020

Teknik– och fastighetsnämnden har beslutat om ett stort besparingspaket på runt tio procent av budgeten.

Besparingarna påbörjas direkt och kommer att märkas för Lidingöborna genom att gräset i vägkanterna och på andra allmänna ytor inte kommer att klippas lika ofta i sommar. Lekparker, sittbänkar och grillplatser som finns runtom på ön kommer bara att underhållas om det ar absolut nödvändigt.

Dåligt under lång tid

Anledning till besparingarna är att nämnden har ett underskott på 15 miljoner kronor, vilket i sin tur beror på att man gjort en omfattande översyn av ekonomin.

– Efter valet 2018 hade jag den tydliga målsättningen att få en bättre struktur i nämndens ekonomi, ordning och reda och bättre kostnadskontroll. Den har varit alldeles för dålig under alldeles för lång tid, säger Carl-Johan Schiller, ordförande i nämnden.

Carl-Johan Schiller (KD).

Det har handlat om långdragna konsultutredningar för projekt som aldrig blir av, som till exempel åtgärder vid järnvägskorsningen i Skärsätra.

– Bara sådant som har en rimlig chans att bli av bör utredas, säger Carl-Johan Schiller.

Avslutar gamla utredningar

Han menar att den nya majoriteten fick en rad gamla problem att ta itu med efter valet. Därför har bland annat en ny förvaltningschef fått uppdraget att skapa en sundare ekonomi, bland annat genom att avsluta utredningar som dragits i långbänk utan att kunna genomföras. Dessa bokförs nu som kostnader.

– Nu gör vi upp med gamla synder och städar bort kostnader som borde tagits bort för 10 år sedan. Det är viktigt att ta tag i det här nu. När tuffare tider väntar behöver vi god kostnadskontroll, säger Carl- Johan Schiller.

Sommarfirande Lidingöbor får ta smällen

Men besparingsivern får kritik.

– Vi ser att många av förslagen kommer ha en negativ påverkan på Lidingöbornas vardag. I och med corona kommer fler att fira sin semester hemma i sommar. Då blir indragen skötsel av grönytor, lekplatser, Kottlasjön och växtlighet längs med vägar ännu mer påtagligt när man rör sig ute. Det är helt fel tillfälle att föreslå sådana här åtgärder, säger Fredrik Wesslund (C).

Miljöpartiet anser att beslut som så stora besparingar borde ha tagits i kommunfullmäktige.

Det är bra att man städar upp efter sig när man har haft dålig koll på ekonomin. Men handlar det om så drastiska besparingar i en redan tagen budget tycker vi att kommunfullmäktige ska avgöra frågan, säger Patrik Sandström  (MP), oppositionsråd

Han tycker att det är fel att de gamla ekonomiska snedstegen går ut över Lidingöborna.

Patrik Sandström (MP).

– Nu får de  och naturen ta smällen, säger han.

Carl- Johan Schiller tror dock inte att besparingarna kommer att få allvarliga konsekvenser.

– Jag är inte orolig, det handlar bara om sex månader och generellt tror jag inte att man kommer att märka något.

Fakta

Här är några av besparingarna som du kommer att märka

Kottlasjön. Vassklippning uteblir. Dessutom görs ingen uppföljning av vattenkvaliteten efter tidigare åtgärder.

Skog. Inga åtgärder i bostadsnära skog, som röjningsarbete kommer att utföras, om det inte är nödvändigt för säkerheten.

Vägmarkeringar. linjemålning på övergångsställen och markering av stopplikt skjuts upp till nästa år.

Lekparker. Planerat underhåll och allmän uppfräschning av stadens 45 lekparker uteblir. Reparationer görs bara om de handlar om säkerhet.

Grillplatser och sittbänkar. Inget underhåll görs, om felen ej utgör en säkerhetsrisk.

Gräsklippning. Gräsklippning i vägrener görs mer sällan.

Källa: Lidingö stad
Visa merVisa mindre