15 år sedan tsunamin – detta hände timme för timme

Det dröjde dagar innan den svenska regeringen skickade hjälp till tsunamidrabbdee. Det kritiserades senare hårt.

  • Publicerad 04:31, 21 dec 2019

Annandag jul 26 december 2004

07.59, lokalt tid: Ett jordskalv ägde rum, långt ute till havs under indiska oceanen. Jordskalvet orsakade en flodvåg, en tsunami. Senare skulle det konstateras att skalvet var mycket kraftigt och uppmättes till 9.0 på richterskalan. I Sverige var klockan 01.59. Ett stort antal svenskar och andra utländska turister befann sig i Sydostasien på semester, framförallt i Thailand och Sri Lanka.

Cirka 10.00, lokal tid: Vattnet drog sig tillbaka. Många befann sig på stränderna eller åt frukost på restaurangerna nära vattenbrynet.

Cirka 10.25, lokal tid: Tsunamivågen slår in med enorm kraft. Vattnet når ön Phuket, en kvart senare turistorten Khao Lak.

03.35, svensk tid: TT rapporterade att en kraftig jordbävning drabbat Sumatra.

04.40, svensk tid: Den första kontakten mellan UD och svenska ambassaden i Bangkok sker.

05.30, svensk tid: Det första samtalet till UD om katastrofen inkommer. Flera samtal kom, men många har senare berättat att de möttes av oförstående personal på UD och att de inte blev trodda.

06.28, svensk tid: Försvarsministern och statsministerns närmaste medarbetare, statssekreterare Lars Danielsson informeras om katastrofen, att 10 000-20 000 svenskar kan befinna sig i området och att läget ser allvarligt ut.

07.45, svensk tid: Dåvarande statsminister Göran Persson informeras.

Dåvarande statsminister Göran Persson (S). Foto: Martin Olsson

08.28, svensk tid: Det första skriftliga meddelandet från ambassaden i Bangkok når ID. Det innehåller information om översvämmande och bortspolade hotell samt skadade och döda människor.

10.20, svensk tid: Utrikesminister Laila Freivalds informeras. Väljer senare på kvällen att gå på teater.

Så lät det i Ekot 26 december 2004 klockan 06:00

Måndag 27 december 2004

9.30, svensk tid: Göran Persson är på väg till Rosenbad. Informeras om att många svenskar tros ha omkommit. Det har gått över ett dygn sedan tsunamin inträffade.

13.00, svensk tid: Göran Persson samlade sina närmsta medarbetare för bedömning.

15.00, svensk tid: Göran Persson, Laila Freivalds, Carin Jämtin och representanter för UD höll presskonferens. Den förste UD-medarbetaren reste från Stockholm till Thailand.

Sveriges dåvarande ttrikesminister Laila Freivalds (S). Foto. Magnus Fröderberg / norden.org

Tisdag 28 december 2004

12.00, svensk tid: Det formella beslutet att inleda en räddningsinsats fattades.

18.50, svensk tid: Den första räddningsstyrkan flyger från Arlanda. Två och ett halv dygn har gått sedan tsunamin inträffade.

Torsdag 30 december 2004

Cirka 13.20, svensk tid: Två flygplan lyfte från Arlanda för att transportera hem skadade från Thailand.

Kvällstid: Det första evakueringsplanet från Thailand landade på Arlanda. Det har gått över 4,5 dygn sedan tsunamin.

Fredag 31 december, 2004

Morgonen: Två Herkulesplan lyfte från Sverige för att hämta omkomna svenskar.

Lördag 1 januari 2005

Tidig morgon: De två plan som lyfte 30 december återvänder till Arlanda med skadade svenskar ombord.

Onsdag 5 januari 2005

Cirka 03.00: Det första planet som hämtat avlidna landar på Arlanda.

Torsdag 13 januari 2005

Regeringen tillsatte en katastrofkommission för att utvärdera krisarbetet och föreslå förbättringar.

Torsdag 1 december 2005

Kriskommissionen presenterade sin rapport och gav den svenska regeringen hård kritik för hur tsunamikatastrofen hade hanterats.

Kommissionen kritiserade bland annat att Regeringskansliet inte hade en organisation för att hantera allvarliga kriser, det saknades jour- och ledningsrutiner och att det tog allt för lång tid att inse katastrofens storlek.