15 300 bostäder planeras på Östermalm

Östermalm växer så det knakar. Just nu är runt 15 300 lägenheter under planarbete, visar Mitt i:s genomgång. Största projektet är Norra Djurgårdsstaden – med minst 12 000 nya bostäder.

  • Publicerad 15:06, 9 mar 2018

I Norra Djurgårdsstaden sticker byggkranarna upp som svampar. Vid gasklockorna ska det gamla industriområdet förvandlas till en hipp stadsdel, landmärket blir en 90 meter hög skyskrapa. Den ska byggas där den gamla stålglasklockan nu rivs. Planerna gillas av Jonas Granlund, som bor i närområdet.

– Jag älskar höga hus. Jag frågade alltid när jag barn varför det inte fanns några skyskrapor i Stockholm. Så det känns jättekul, säger han.


I en serie artiklar granskar nu Mitt i hur vi i innerstan påverkas när allt fler ska samsas på samma yta – i dag handlar det om bostadsbyggande. Här kan du läsa alla tidigare artiklar i serien.


Kartlagt alla byggen

Mitt i har gått igenom alla pågående detaljplaneprocesser på Östermalms stadsdelsområde. Det enskilt största projektet just i Norra Djurgårdsstaden, med minst 12 000 bostäder när området står färdigt år 2030.

Andra stora projekt är det nya universitets- och högskoleområdet i Albano. Här byggs ett nytt campus – med 1 000 nya studentlyor – som ska binda samman KTH med universitetet. Ett annat jätteprojekt är Stureplanerna, som nu ritas om. Nytt förslag väntas tidigast till sommaren.

Inte mycket plats kvar

I stenstadskvarteren på centrala Östermalm finns inte längre mycket plats kvar att bygga nytt på. Här kan istället förtätning ske genom att man till exempel bygger om kontorshus till bostäder eller bygger på våningar.

Kraven är att det nya passar in, och tillför något, till stadsbilden. Helt färdigbyggd blir innerstaden aldrig, säger Susanna Stenfelt som är områdestrateg på stadsbyggnadskontoret för Östermalm.

–  Jag tror den ständigt utvecklas, säger hon.

”En otrolig byggboom”

Jonas Granlund, som är uppvuxen i Stockholm, tycker att det är hur kul som helst att det byggs så mycket.

– Jämför man med när jag var barn är det en otrolig byggboom.

Till år 2030 planeras 140 000 nya bostäder i hela Stockholm.

Läs alla artiklar om trängseln i stan

Fakta

Här är 29 planerade byggen på Östermalm

Universitetet växer till Albano

I Albano byggs runt 1000 nya student- och forskarbostäder med första inflyttning 2019. Byggs även nya lokaler, runt 100 000 kvadratmeter, med inflytt 2020. .

Nytt område för högre studier med både lokaler och bostäder. Illustration: BSK arkitekter

Västra Valhallavägen

Cirka 700 nya lägenheter, idrottshallar och skolor i området mellan västra Valhallavägen och Ruddammen. På grund av problem kring luftkvaliteten är planerna vilande i väntan på åtgärder. Valhallavägen 6.

Aquaria rivs – blir konferens

Vattenmuseet Aquaria föreslås att rivas och istället ersättas av en ny anläggning för konferens och restaurang. Även en ny allmän plats vid vattnet. Samråd planeras under 2018. Byggstart tidigast 2019. Falkenbergsgatan 2.

Gröna lund byggs ut. Bild: ÅWL arkitekter

Gröna Lund byggs ut

Gröna Lunds vill bygga ut sitt nöjesfält nordväst. Planeras även för nya promenadstråk nära vattnet. Planerna har varit ute på samråd och staden vill klubba dem under 2019. Lilla Allmänna Gränd 9.

Liljevalchs får ny byggnad

Liljevalchs konsthall på Djurgården ska kompletteras med en tillbyggnad som bland annat innehåller ett kafé och en ny entré mot Falkenbergsgatan. Invigning under 2020. Djurgårdsvägen 60.

Liljevalchs får en ny tillbyggnad till höger om befintlig konsthallen. Illustration: Aix arkitekter

Norra Djurgårdstaden

Jätteprojekt med minst 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. Några delområden är Västra Hjorthagen, Gasverksområdet, Värtahamnen, Kolkajen, Frihamnen och Loudden. Området planeras vara fullt utbyggt omkring 2030.

Så här har Stockholms stad tänkt att gasverksområdet ska se ut. Bild: Koncept Stockholm

Visionsbild för Kolkajen. Bland annat 1600 nya bostäder planeras här. Bild: Adept & Mandaworks

Hjorthagens idrottshall

Fullstor idrottshall vid Hjorthagens idrottsplats och den planerade Bobergsskolan inom Gasverksområdet. Planen antogs av stadsbyggnadsnämnden i juni 2016. Hjorthagens idrottsplats.

Hjorthagsgaraget

I Hjorthagsberget finns det två stora bergrum som staden vill bygga om till parkeringsgarage. Det planerade garaget ska rymma upp till 1300 parkeringsplatser. Oklart när byggstarten blir. Rådjursstigen 3.

Jackproppen – radhus och parklek

16 radhus, 57 bostäder, samt förskola. I projektet ingår även upprustning av parken runt Abbisplan, sammanknytning av Motalaparken och Hjorthagsparken, en ny parklek med lokal för inomhusverksamhet och ett enklare café. Byggstart började under våren 2017 och första inflyttning beräknas ske under sommaren 2019. Abbisplan.

Projektet Jackproppen innefattar både bostäder och förskola. Illustration: Kjellander och Sjöberg

Kontor rivs på Jägmästargatan

Två befintliga kontorshus i kvarteret Starkströmmen planeras att rivas och ersätts med ett större kontorshus. Publika rum, som en restaurang, placeras mot Jägmästargatan. I områdets västra del kommer en park samt cykel- och gångväg att anläggas. Byggstart planeras 2018 och inflyttning 2019-2024. Jägmästargatan 7.

Ny grundskola – Bobergsskolan

Grundskola för runt 900 elever. Ska stå färdig för öppnande till höstterminen 2019. Adress Gasverksvägen 31/Småviltsgatan 6.

Nya grundskolan ska vara klar 2019. Bild: Max Arkitekter

Det planerade byggprojektet Ordonnansen 6 vid Värtavägen och Furusundsgatan är tänkt att få 110 bostäder.

Ordonnansen

Runt 110 lägenheter på Värtavägen med verksamhetslokaler i bottenplan och garage i källarplan. Nuvarande byggnad som innehåller bensinstation, garage och kontor rivs. Mark- och miljööverdomstolen gav grönt ljus i fjol. Inflytt 2020. Furusundsgatan 21.

400 nya studentbostäder

Runt 400 nya studentbostäder genom på- och tillbyggnad av befintliga studentbostadshus vid Studentbacken på Gärdet. På fastigheten finns i dag ca 450 studentbostäder. Länsstyrelsen ville stoppa bygget, men regeringen gav i fjol klartecken. Studentbacken 10.

Runt 400 nya studentlyor ska byggas på Gärdet. Illustration: White arkitekter

Ny fjärrvärmeanläggning i Värtan

Fortum Värme ska drivas av biobränsle. Detta kräver att Energihamnen anpassas för mottagning, hantering, lagring och distribution av biobränslen. Förslaget bidrar bland annat till att Cementas mark inom Lövholmen frigörs och att oljelagringen i Loudden kan avvecklas. Det innebär att stadsutvecklingsprojekt blir möjliga i Lövholmen och Loudden. Samråd under 2018 och antagande 2019. Hangövägen 19.

Det nya huset New York-huset föreslås bli betydligt lägre – 8 våningar istället för tidigare 20.

New York-hus på Gärdet

I hörnet av Värtavägen och Sandhamnsgatan bredvid Gärdets t-banestation planeras ett bostadshus med 50 lägenheter och lokaler för handel i bottenvåningen. Bygget har fått grönt ljus i stadsbyggnadsnämnden. Värtavägen 68.

Stettinhuset växer på höjden

Kontorshus byggs på med två våningar på Sandhamnsgatan 61-65. Fastigheten är belägen i Frihamnen. Total tillkommande yta är cirka 4000 kvadratmeter. Planerna har vunnit laga kraft. Byggstart ska ske inom fem år. Sandhamnsgatan 61.

Parkeringshus rivs för att ge plats åt studentlyor. Bild: Google streetview

Nya studentlyor i Lappis

742 nya studentlägenheter och en ny förskola planeras inom kvarteret Filosofen på Lappkärrsberget. Parkeringsanläggning och två befintliga friliggande förskolor rivs. Planerna vann laga kraft i början av 2016. Byggstart ska ske inom fem år från dess. Forskarbacken 120.

Nya studentlyor vid Rudammsvägen

120 studentbostäder och publik lokal i bottenplan vid korsningen Ruddammsvägen och Bigarråvägen nära KTH. Byggnaden föreslås få en takterrass som gemensam utemiljö för de boende. Ett nytt mindre park/torg i korsningen skapas även med plats för nya större träd, planteringar och sittplatser. Byggstart planeras till hösten 2018. Rudammsvägen 11.

Den gamla arkitekturhögskolan ska bland annat bli bryggeri och kontor. Bild: Akademiska hus

Gamla arkitekthögskolan byggs om

Den gamla arkitekthögskolans belägen mellan Karlavägen, Uggelviksgatan, Östermalmsgatan och Rådmansgatan ska byggas om till att bli kontor, butiker, restauranger, bageri och ett mikrobryggeri. Kallas A-house. Omkring 600 personer förväntas ha sin arbetsplats i huset när det är klart. Klubbas i stadsbyggnadsnämnden under 2018. Östermalmsgatan 26a.

Fasaden på Sturegatan 58. Bild: Fastighets AB Stockholms Älgen.

Bostäder på innergården vid Stureparken

Kontor i fastigheten Älgen 5 vid Stureparken görs om till bostäder. På innergården vill ägaren bygga ett tvåvånings gårdshus med bostäder. Planen vann laga kraft 2017. Byggstart ska ske inom fem år från dess. Sturegatan 58.

Trots protester ska 1870-talshuset, Astoria, i gränden vid Nybrogatan rivas.

Astoriahuset byggs om

Två fastigheter på Nybrogatan, Riddaren 5 och 18, ska bli kontor och 25 bostäder. Den del av 1870-talsbyggnaden som vetter mot Sofi Almqvists plats, Astoriahuset, rivs och ersätts med en kontorsbyggnad. Planerna vann laga kraft 2017. Nybrogatan 15.

Visionsbild inifrån saluhallen. Bild: Tengbom arkitekter

Östermalmshallen

Byggnaden renoveras och ett nytt hotell byggs på Nybrogatan. Nya saluhallen öppnar preliminärt våren 2019. Hotellet öppnar preliminärt i slutet av 2018. Östermalmstorg.

Visionsskiss på nya Sturebadet. Men nu omarbetas planerna. Bild: ADIA

Sturegallerian – planerna ritas om

En blandning av bostäder, runt 100 stycken, kontor, hotell och centrum med handel. Den befintliga gallerian är tänkt att bli större, med högresta torg med glastak. Även en undre handelsvåning finns med i planen. Planerna ska omarbetas efter beslut i november. De nya planerna presenteras tidigast till sommaren. Stureplan 4.

Förslaget innebär att arkaden byggs ut på Grev Turegatan och lokalerna vänder sig tydligare mot gatan. Bild: Tovatt Architects & Planners AB

Shoppingstråk på Grev Turegatan

Husets två nedre våningar mot gatan utökas och byggs ut på Grev Turegatan vid ingången till tunnelbanestationen Östermalmstorg. Huset har i dag en indragen arkad. Den totala tillkommande ytan blir cirka 195 kvadratmeter. Planen vann laga kraft sommaren 2017. Byggstart ska ske inom fem år från dess.

Illustration på hur tillbyggnaden på Carlsson skola skulle kunna se ut. Bild: Riad arkitekter AB

Carlssons skola bygger ut

Carlssons skola vid Kommendörsgatan, Kvarteret Brandvakten 7, behöver större lokaler. I planen ingår  en envåningstillbyggnad ovanpå lågdelen av skolan som vetter mot innergården. Antagande planeras under 2018. Kommendörsgatan 31.

Ny vaktkur vill Saudiarabiska ambassaden ha. Bild: Google Streetview

Ny vaktkur på Saudiarabiska ambassaden

Royal Embassy of Saudi Arabia vill bygga en vaktkur på fastighetens tomt mot Dag Hammarskjöljds väg i Diplomatsstaden. Vaktkuren ska fungera som både entré och säkerhetskontroll. De vill även bygga till en mindre ekonomibyggnad i den nordvästra delen av fastigheten. Planerna vann laga kraft 2017. Dag Hammarsköldsväg 24.

Modulhus för nyanlända

Finns planer för att bygga flyktingboende för runt 25 familjer på Rådjursstigen ner mot Gasverksvägen, där en tom yta finns. Inget beslut taget än om bygget blir av. Rådjursstigen 14.

Så ser byggnaden ut i dag. Bild: Nyréns Arkitektkontor

Ny förskola i Hjorthagen

Tegelhus på Hjorthagens idrottsplats byggs om till förskola för 84 elever fördelat på 4,5 avdelningar i en kulturhistorisk blåklassad byggnad.  Klart sommaren 2019. Hjorthagens idrottsplats.

Källa: Stockholms stad
Visa merVisa mindre