En skiss visar hur det är tänkt att Säbyholmsområdet kan komma att se ut i framtiden. Foto: Södergruppen arkitekter

140 bostäder när planerna för Säbyholm är klubbade

Nu ska Säbyholm utvecklas med 140 nya bostäder och en badplats. Det här står klart efter att en majoritet av politikerna röstat för en ny detaljplan för området.

  • Publicerad 17:10, 4 jul 2022

Den 15 juni samlades kommunfullmäktige till ett sista möte innan sommaren. Bland en rad ärenden återfanns bland annat den detaljplan för Säbyholm som rönt debatt och protester från framförallt boende i området.

Blandad bebyggelse

Förslaget innehåller både villor, parhus, radhus och lägenheter i en mindre form av flerbostadshus.

De tar trygghetssnacket innan politikerna beslutar

Planområdet är beläget i närheten av det gamla naturbruksgymnasiet som tidigare inhyst både elevhem och allehanda verksamhetslokaler. Historien i området sträcker sig tillbaka till 1910-talet.

170 har blivit 140

Det som hänt med planerna efter granskningen av detaljplaneförslaget är att de 170 planerade bostäderna istället blivit 140.

I möteshandlingarna till fullmäktige framgår att man även lagt till ”bestämmelser som förtydligar hur detta ska styras”.

Ett steg närmare gång- och cykelväg längs Rösaringvägen

Den slutgiltiga detaljplanen har även bestämmelser som berör högsta tillåtna nockhöjd samt möjligheten att inreda vind i vissa av byggnaderna har tagits bort.

Alla var för – utom MP

Samtliga partier röstade för detaljplaneförslaget förutom Miljöpartiet som yrkade på avslag. Därmed gick detaljplaneförslaget igenom.

– Miljöpartiet har lyssnat in synpunkter och ser stor potential för en varsam utveckling som på ett bättre sätt tillvaratar Säbyholms unika värden, säger Miljöpartiets gruppledare Sara Ridderstedt.

Sedan tidigare är det känt att även badplatsen vid Säbyholmsviken kommer att återskapas som en del av planerna för området.

Foto: Södergruppen arkitekter

Valet närmar sig med stormsteg. Söndagen den 11 september är det dags att ta ställning till vem du vill ska leda Upplands-Bro kommun, Region Stockholm och Sveriges Riksdag.

Mitt i har under våren och sommaren ställt frågor till partiernas toppkandidater i Upplands-Bro kommun.

Tanken är att du som Upplands-Brobo och väljare ska kunna bilda dig en uppfattning om hur respektive parti ser på stora frågor som präglar kommunen nu och framöver.

Vi började i den brännheta frågeställningen: Hur ska Upplands-Bro växa?

Därefter tog vi tag i frågan: Vilken är den enskilt viktigaste faktorn för att öka tryggheten i Upplands-Bro?

Nu fortsätter vi med den tredje frågan.

Denna lyder: Hur ska ni värna Upplands-Bros natur och landsbygd men samtidigt välkomna nya kommuninvånare?

Polisen publicerar ny bild på avliden kvinna – vädjar om tips

"Allmänheten uppmanas fortfarande att höra av sig" Den kvinna som hittades avliden i Kungsängen i slutet av juni i år har fortfarande inte identifierats. Polisen vänder sig därför på nytt till allmänheten, den här gången med en ny bild på kvinnan.måndag 8/8 11:32