Foto: Anna Sandqvist

14 nya parkbänkar inrättas

  • Publicerad 14:01, 13 jul 2022

Under de senaste 18 månaderna har kommunen fått in önskemål om fler parkbänkar i Tyresö från både medborgare och det kommunala pensionärsrådet. Totalt har 22 nya parkbänksplaceringar föreslagits. Något parkenheten dragit ner till 14 platser. Hittills har det satts upp ett antal nya bänkar, men fler tillkommer under resten av året.

Under 2022 görs en större satsning på anläggning av nya parkbänkar jämfört med hur det sett ut tidigare år.