Ronny Eghult, ordförande i anläggningssamfälligheten Krusboda menar att det egentligen är bra att styrelsen fått in över 100 tips. "Man får ju inte ta allmän mark.", säger han. Foto: Carlos Montecinos

130 Krusbodabor har anmälts

Anläggningssamfälligheten Krusboda har fått en hård nöt att knäcka. Över hundra tips om radhusägare som olovligen utvidgat sina tomter måste undersökas.

  • Publicerad 17:25, 26 jan 2016

Enligt Anläggningssamfälligheten Krusbodas (ASK:s) stadgar måste styrelsen, om den får kännedom om att någon olovligen utvidgat sin tomt, ta itu med ärendet.

– Förra året fick vi in tre sådana anmälningar, nu fick vi över en natt in 130. Oavsett om vi vill eller inte, måste vi ta itu med det här, säger ordförande Ronny Eghult.

Enligt stadgarna ska den som knaprat på den allmänna marken först få en tillsägelse. Lyder inte fastighetsägaren ska ärendet skickas vidare till Kronofogdemyndigheten. När nu 130 anmälningar kommit till styrelsens kännedom väntar en diger lista.

– Vi är ju bara två personer som har det här på vårt bord och vi får båda ta det här på vår fritid, så vi får ta det efterhand, säger Ronny Eghult.

Utrustad med kamera och block har de båda dock redan varit ute och tittat på ungefär en fjärdedel av fallen. Ronny Eghults bedömning är att långtifrån alla kommer att få en tillsägelse eftersom alla tips inte stämmer.

– Min uppfattning är att kanske hälften slutar med en tillsägelse, säger han.

Hur vanligt fenomenet med olaga markannektering är i Krusboda vet inte Ronny Eghult, men klart är att till och med några personer i styrelsen lever i hus där tomterna genom åren vuxit.

– Det man lätt kan se är att personer med tomter mot skogen får en större uteplats, men jag tycker att det är värre om man tar de i dag redan trånga asfaltgångarna mellan våra hus i anspråk, för det försämrar framkomligheten och därmed också säkerheten, säger han.

Anledningen till att ASK 2009 fattade beslut om att enbart agera efter tips, var att uppdraget skulle vara hanterbart för styrelsen.

– Vi kunde omöjligt gå omkring och kontrollera att alla tomtgränser stämde, säger Lennart Mårtensson, som tillsammans med Ronny Eghult fått i uppdrag att genomföra den grannlaga uppgiften att gå igenom tipsen.

Så det gäller att hålla sig väl med sina grannar?

– Det stämmer, säger han.