Byggstart. En tidig skiss av skolan i Norra Djurgårdsstaden, som snart ska börja byggas.. Foto: Max Arkitekter

13 saker att ha koll på i Norra Djurgårdsstaden 2017

En ny skola börjar byggas, liksom en bro. En ny matkedja öppnar, en gasklocka rivs och ett torg invigs. Det är ett axplock av det som händer i Norra Djurgårdsstaden 2017.

  • Publicerad 06:50, 30 dec 2016

I stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden händer det ständigt nya grejer. Östermalmsnytt har pratat med Staffan Lorentz, projektchef för Norra Djurgårdsstaden på exploateringskontoret, som har listat något av det som är att vänta under nästa år.

LÄS ÄVEN: Bildspecial: Så här kan Södra Värtan se ut om några år

* I Gasverksområdet kommer den nya skolan, Bobergsskolan, att börja byggas i början av 2017. Samma sak gäller för förskolan och idrottshallen, som ska ligga bredvid.

– Vi kommer också säkerställa att barnen får en säker skolväg mellan boende och skola, säger Staffan Lorentz.

Bobergsskolan är inledningsvis tänkt att ge plats åt 840 elever från F-klass till årskurs 6, men ska vara möjlig att göra om till treparallellig F-9 skola med plats för cirka 900 elever när behovet av platser för yngre elever minskar. Skolan beräknas vara färdig hösten 2019.

* Att gasklocka 4 ska rivas för att ge plats åt ett höghus är redan bestämt. Efter överklaganden beslutade Mark- och miljööverdomstolen att huset kan byggas, men att det måste sänkas till 90 meter (110 meter över nollplanet).

LÄS ÄVEN: Beslut om ny skola i Norra Djurgårdsstaden

Tanken var att gasklockan skulle börja rivas under hösten, men då upphandlingen av själva arbetet har överklagats är starten framflyttad till våren.

* I dag finns Hemköp i Norra Djurgårdsstaden. Just nu håller en cirka 850 kvadratmeter stor Coop-butik på att byggas på Bobergsgatan. Exakt när butiken öppnar är oklart, men någon gång under 2017. Även ett apotek, butiker, kafé med mera kommer att öppna i etapp Norra 2.

* En ny bro ska byggas över Värtabanan vid Ängsbotten. Bron kommer att byggas bredvid den nuvarande bron.

– Det kommer att bli lättare att cykla till och från Norra Djurgårdsstaden upp emot KTH:s håll. Det blir en dubbelriktad bro för cykel, bil och buss som kommer ersätta den smala bron som finns i dag, säger Staffan Lorentz.

LÄS ÄVEN Nu sänks höjden på skyskrapan i Hjorthagen igen

* Storängstorget blev klart i höstas men invigningen har man valt att vänta med tills vädret blir bättre, vilket Östermalmsnytt tidigare har berättat. I början av maj ser invigningen ut att bli av.

– En rolig grej är att Storängstorget är färdigt och vi ska ha invigning av fontänen och konsten, då blir det pompa och står och festligheter.

Mer som händer i Norra Djurgårdsstaden 2017

* Byggstart för en öppningsbar gång- och cykelbro bro över Husarviken, mellan etappen Brofästet och Fisksjöäng.

* Bredvid gasklocka 1, i gamla pumphuset, ska Klätterverkat bygga en klätteranläggning inomhus. Klätteranläggningen kommer vara färdig för öppning 2018.

* Inflyttning av hyresrätter och bostadsrätter i etapperna Västra och Norra 2.

* Byggstart av hyres- och bostadsrätter samt lokaler vid Brofästet, vid Husarviken mellan etapperna Norra 2 och Kolkajen.

* Ombyggnad av Bobergsgatan och Gasverksvägen.

* Nybyggnationen av Värtapiren och terminalen kommer att färdigställas vid årsskiftet. Invigning av Hamnpåfarten sker under våren.

* Södra Kajen kommer att byggas om för att möjliggöra bostäder i Värtahamnen.

* Markansvisningar för bostäder och lokaler i Värtan och Kolkajen kommer ske tidigast efter sommaren.

Visa merVisa mindre