Stadsdelsförvaltningen i Farsta är förberedd inför de kommande tio åren. Foto: Ulrika Lind

13 000 nya Farstabor inom tio år

I dag bor det knappt 58 000 i Farstas stadsdelsområde men inom tio år kommer det bo drygt 71 000 människor i området.

  • Publicerad 12:14, 6 jul 2018

Östra Söderort ska gå från 203 482 till 242 539 invånare på tio år, enligt den senaste prognosen från Stockholms stad, som Sweco har gjort. Det kommer ställas krav på nya bostäder, att kollektivtrafiken fungerar som den ska och människor får den service de behöver.

– Vi har en långsiktig beredskap för att möta den ökande befolkningen. Det planeras för förskolor, skolor, äldreomsorg och en ännu bättre infrastruktur, säger Per-Ove Mattsson. tillförordnad stadsdelsdirektör

Farsta stadelsområde har idag knappt 58 000 invånare, år 2027 ska det bo drygt 71 000 människor i stadsdelen.

– Det är bra att det ska byggas här ute hos oss och att staden satsar en del på den här delen av kommunen. Det finns plats och möjligheter att bygga på, det har varit på gång länge så det är bra att staden äntligen skrider till verket. Det är bra att bo här, områden är nära kollektivtrafiken så att folk kan ta sig till jobben, säger Per- Ove Mattsson.

De senaste tio åren har befolkningen i Farsta stadsdelområde ökat med drygt 12 000. De nästkommande åren ska befolkningen öka med ytterligare 13 000.

– Jag började här 2007 och sedan dess har vi klarat av de utmaningar som man ställs inför med en växande befolkning, Det har gått bra tidigare och jag tror att vi kommer klara av de tio kommande åren. Vi ser positivt men med tillförsikt på framtiden, säger Per-Ove Mattsson