Förslag. Migrationsverket har lämnat ett förslag om fördelning av de ukrainska flyktingarna. Foto: Mostphotos

125 ukrainska flyktingar ska bo i Tyresö

I ett förslag som Migrationsverket lämnat ska Tyresö kommun ta emot 125 ukrainska flyktingar som är i skyddsbehov. Det innebär att kommunen tar över ansvaret att lösa boende till dem i år.

  • Publicerad 13:50, 23 jun 2022

Ändringen kommer någon gång efter 1 juli då en ny lag träder i kraft, vilket regering och riksdag tog beslut om den 22 juni. Efter beslutet kan Migrationsverket fastställa exakt antal flyktingar som landets kommuner ska ta emot.

Av de cirka 50 000 ukrainare Migrationsverket räknar med ska finnas i landet vid årets slut beräknar man att 23 500 är i skyddsbehov hos kommunerna.