12000 bostäder i Farsta och Sköndal försenade

Farsta centrum, Stora Sköndal, Telestaden. Magelungens strand och områdena vid Drevviken. Platser där det ska byggas tusentals bostäder men där planerna ligger kvar på ritbordet – försenade. Mitt i Söderorts genomgång visar att Stockholms stad gång på gång misslyckas med att hålla tidplanerna för nya bostäder.

  • Publicerad 17:11, 22 maj 2017

– Det står och stampar lite.
Så säger Anna-Stina Bokander, planprojektledare för Tyngdpunkt Farsta, om de cirka 1000 lägenheter som ska byggas på Farsta centrums parkeringar. Tanken var att arbetet med detaljplanen skulle börja under våren. Men tidplanen sprack. Nuvarande prognos, enligt Anna-Stina Bokander, är att det blir först efter årsskiftet. Och från starten på en detaljplan till byggstart dröjer det vanligtvis många år.

Nyckelperson bytte jobb

En orsak till förseningen uppges vara att en nyckelperson på stadens exploateringskontor bytte jobb till Nacka kommun.

– Det är exploateringskontoret som håller ihop de större projekten. Där behöver vi få in en ny projektledare, säger Anna-Stina Bokander.

Tidplanen för Telestaden har spruckit och den nya är oklar. Arkivbild: Carlos Montecinos

Förseningen är dock inte unik. Mitt i Söderort har gått igenom planerna för drygt 12 000 bostäder i Farsta och Sköndal – projekt som Telestaden (3000 bostäder), Magelungens strand (750-1000 bostäder) och programmet för Stora Sköndal (4000-6000 bostäder). Samtliga är försenade jämfört med stadsbyggnadskontorets egna tidplaner.

”Det känns som att processen skulle kunna effektiviseras”

Per Högdin, projektchef för Telestaden

Per Högdin, byggbolagens projektchef för Telestaden, är inte nöjd.
– Vi hade önskat att det skulle gå fortare. Stockholms stad behöver se över sitt sätt att arbeta med att bygga stad. Det känns som att processen skulle kunna effektiviseras, säger han.

Ännu inget datum för samråd

Förutom bostäder och kontor ska det in skolor och förskolor, parker och nya vägar i gamla Teliaområdet. Ändå räknade stadsbyggnadskontoret kallt med att presentera ett förslag för allmänheten redan i slutet av förra året. Hur tänkte de egentligen?

– Tidplanen för Teliaområdet var väldigt optimistisk. Det har funnits en stark vilja att gå snabbt fram men det har inte alls gått så fort som vi hoppades, konstaterar Anna-Stina Bokander.
När Mitt i frågar om nytt datum för samråd kan staden inte ge besked.

Försenat även i Sköndal

Planprogrammet för Stora Sköndal är en annan gigantisk satsning. Utöver bostäder väntas det innehålla idéer för förskolor, skolor, nya äldreboenden, nya torg och parker, idrottshall, plats för kultur, nya gång- och cykelstråk samt förutsättningar för en bättre kollektivtrafik.

I Stora Sköndal ska det byggas 4000-6000 nya bostäder. Arkivbild: Mattias Kamgren

 

Enligt tidplanen skulle byggprogrammet redan ha varit godkänt. Men än har det inte ens varit ute på samråd.

”Tidplanen har justerats i samarbete mellan staden och stiftelsen Stora Sköndal. Utredningar har fördjupats och vi har också valt att lägga mer tid på en tidig dialog”, skriver handläggaren i ett mejl till Mitt i.

”Det är idealplaner, om allt löper optimalt. Men det gör det nästan aldrig i Stockholm.”

Roger Mogert (S), stadsbyggnadsborgarråd

Man kunde tänka sig att förseningarna borde väcka oro hos Roger Mogert (S), stadsbyggnadsborgarråd i Stockholm. Men nej, på honom låter det som att det är underförstått att staden ska misslyckas med sina tidplaner.
– Det är idealplaner, om allt löper optimalt. Men det gör det nästan aldrig i Stockholm, säger han.
Varför?
– De aktuella planerna i Farstaområdet är alla stora planer som innehåller svåra avvägningar. Vid Magelungens strand handlar det om natur och trafik, i Telestaden finns höga kulturvärden samtidigt som buller- och trafikfrågor måste lösas.
Om det är så svårt, varför så optimistiska tidplaner?
– Man vet ju inte innan man börjar vilka problem som kommer att dyka upp. Ofta handlar det om att det behövs fördjupade utredningar av någon fråga. Vi har tittat på om det går att beräkna tidplanerna på något annat sätt. Men vi har inte kommit vidare med det.
Ger inte staden felaktiga signaler till invånarna?
– Det är klart att det kan skapa förväntningar som inte införlivas i tid.

 

”Tidigare har folk jobbat kvar i många år. Nu finns en större rörlighet. När folk byts ut riskerar projekten att tappa fart.”

Anna-Stina Bokander, stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontorets Anna-Stina Bokander ser också ett tydligt samband mellan storleken på ett byggprojekt och risken för förseningar.

– De mindre planerna går ganska tidsenligt. Så fort det är ett stort projekt som innehåller många parter blir det svårare. Samordning tar tid, säger hon.
Omsättning av personal ställer också till det.
– Hela branschen är lite överhettad just nu. Tidigare har folk jobbat kvar i många år. Nu finns en större rörlighet. När folk byts ut riskerar projekten att tappa fart.

”Samtidigt har vi just nu den högsta byggvolymen i modern tid”

Roger Mogert

Apropå kritiken från Telestadens projektchef Per Högdin säger Roger Mogert så här:
– Det är mycket möjligt att vi kan bli mer effektiva. Samtidigt har vi just nu den högsta byggvolymen i modern tid. Vi har lagt mycket pengar på handläggare och vi har en byggsamordnare som följer alla projekt noga.
Anna-Stina Bokander menar att det finns en poäng med att stora byggplaner får ta tid.
– Det är ju bättre att det blir rätt än att det går för fort. Husen ska stå i hundra år. Det påverkar många om man fattar fel beslut.

 

FLER FÖRSENADE BYGGPLANER

Perstorp (gamla Farsta sjukhem) 700 bostäder. Detaljplan godkänd, ett och ett halvt år försenad. Nu överklagad. Illustration: Landskapslaget

 

 

Magelungens strand, 750-1000 bostäder. Enligt ursprunglig tidplan skulle detaplanen godkännas 2017. Nu pekar prognosen på 2019. Illustration: White arkitekter

 

Klockelundsvägen vid Drevviken 500 bostäder. Ska enligt prognos godkännas senare i år, cirka ett år försenad. Illustration: Bergkrantz

 

Karlsviks strand Drevviken, 700 bostäder. Detaljplanen skulle varit godkänd nu, men i verkligheten kan det dröja till 2019. Foto: Mattias Kamgren

 

Fakta

Steg för steg – så funkar planprocessen

Start-pm: Beslut om att ta fram detaljplan.
Samråd: Detaljplaneförslaget ställs ut och man kan lämna synpunkter.
Granskning: Förslaget ställs ut på nytt, sista möjligheten att lämna synpunkter.
Antagande: Detaljplanen godkänns av politiker i stadsbyggnadsnämnden. Planen vinner laga kraft om den inte överklagas inom tre veckor.
Bygglov och startbesked: Innan spaden kan sättas i marken måste byggherren ha tillstånd. Även bygglov kan överklagas.
*Program: Vid större projekt, som Tyngdpunkt Farsta eller Stora Sköndal, tas ett program fram som en inriktning inför arbetet med detaljplanerna.

Visa merVisa mindre