Rivningsobjekt. Nockebybanans depå ska ersättas med en ny som det byggs bostäder ovanpå. Foto: Claudio Britos

120 hyresrätter kan byggas ovanpå spårvagnarna

Spårvagnarna i Alvik ska få en ny depå som överdäckas med bostäder. Nu har staden fattat beslut om markanvisning för vad som tros kunna leda till 120 hyresrätter.

  • Publicerad 16:47, 5 nov 2021

I juni kunde Mitt i berätta att SL och staden har kommit överens om att Nockebybanans gamla depå ska rivas och ge plats åt bostäder. Byggplanerna är ännu i ett tidigt skede, men några ledtrådar om slutresultatet har i alla fall börjat slussas ut.

En sådan är att fastighetsbolaget Byggvesta nu har anvisats mark inom området.

– Det är en viktig knutpunkt och det vill man ska bli bra. Så det känns jättetrevligt att gå vidare, men det förpliktar, säger Marcus Svensson som är ansvarig för Byggvesta development.

Kan byggas 2025

Hur många lägenheter det blir totalt i området är svårt att sia om. Med stöd i tidiga skisser bedömer exploateringskontoret att tillskottet kan landa på "mellan 80 och 120 bostadslägenheter med varierande lägenhetsstorlekar" i Byggvestas fall.

Av dessa ska rubbet bli hyresrätter. I övrigt vill Marcus Svensson inte gå händelserna i förväg när det gäller slutresultatet.

– Men det finns lite olika idéer, de är definitivt byggbara och det är definitivt en bra boendemiljö.

Klart är i alla fall att tidsplanen för den nya spårvagnshallen är ambitiös. Trafikregionråd Kristoffer Tamsons (M) sade i somras till Mitt i att den kan vara på plats 2025.

Ny giv: Färre rivningar i Alviks strand

Byggvesta planerar i sin tur att sätta spaden i marken samma år, med inflyttningsstart 2027.

Enligt exploateringskontoret finns det dock risk för förseningar. Staden kan inte fatta alla beslut på egen hand, utan måste i vissa frågor förlita sig på regionens goda vilja. Även svåra konstruktionsfrågor och bullerproblematik nämns som vanskliga faktorer.

Fakta: Planer för Brommadepån

I över ett decennium har det varit tal om att SL ska flytta depån inom fastigheten Akka 4, för att denna ska överdäckas med bostäder.

Detta är i enlighet med stadens planer på att exploatera Alvik till ett större bostadsområde.

Total kostnad för en ny depå har beräknats uppgå till 475 miljoner kronor.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre