Johan Ahlkvist, chef för Tyresös grundskolor, berättar om hur de hjälper hemmasittarna. Foto: Mitt/privat

11 barn är hemmasittare i Tyresö

I Tyresö finns just nu 11 barn som är så kallade hemmasittare och inte går i skolan alls. Därtill finns elever med hög frånvaro. Kommunen arbetar med tidiga insatser för att hjälpa dessa barn.

  • Publicerad 11:58, 9 maj 2018

– Vi har elva barn som vi trots intensiva insatser inte fått tillbaka till skolan. Sedan har vi även ett antal elever med hög frånvaro men som börjar komma tillbaka, säger Johan Ahlkvist, verksamhetschef för Tyresös kommunala grundskolor.

För att hjälpa dessa barn tog kommunen förra året fram en handlingsplan.

Hjälper barnen tidigt

Skolan sätter in de första åtgärderna om en elev är borta mer än 10 procent. Det handlar ofta om att ta kontakt med föräldrarna eller koppla in elevhälsan.

– Forskning visar att ju tidigare insatser vi gör, desto enklare är det att få tillbaka eleven till skolan, säger Johan Ahlkvist.

Det finns flera orsaker till att barn blir frånvarande från skolan. Vanligt är att eleven har någon form av diagnos, sjukdom och eller en jobbig familjesituation.

Vill ha rena rum

För att hjälpa barn med olika neuropsykiatriska diagnoser, som barn med ADHD eller autism, har kommunen börjat anpassa vanliga klassrum efter dessa elever.

Det handlar om att ta ner planscher, skärma av och göra så rent och tyst som möjligt.

– Det gynnar alla. Alla barn mår bra av det, säger Johan Ahlkvist.

I höst ska kommunen starta en så kallad lärstudio där barn med särskilda behov, från hela Tyresö, kan ha vissa lektioner i en anpassad miljö.