Familjen som stämde Järfälla kommun förlorade i rätten. Foto: Emelie Henricson

11-åring skyldig Järfälla kommun över en halv miljon

Efter att deras barn känt sig mobbat i flera år på Fjällenskolan i Viksjö stämde familjen Järfälla kommun – och förlorade. Nu är barnet skyldig att betala kommunens rättegångskostnader.

  • Publicerad 12:07, 1 mar 2018

Att ett barn inte ska kunna få sin sak prövad utan att riskera att börja sitt liv med en skuld som denna, det är obehagligt

Barnet har under sina fem första år i skolan känt sig mobbad och utfryst av ett antal andra elever. Föräldrarna har år ut och år in försökt få Fjällenskolan att vidta åtgärder som leder till en bättre skolsituation för barnet. Till slut stämde de i fjol Järfälla kommun då de menade att problemen inte har lösts och mobbningen har kunnat fortsätta.

LÄS MER: Familj till mobbad elev på Fjällenskolan stämmer Järfälla kommun

För en dryg vecka sedan kom domen: tingsrätten ger kommunen rätt.

– Det här är jättesvårt att ta in, framför allt för vårt barn. När hen fick veta att vi förlorat sa hen "det enda jag ville ha var ett förlåt", säger barnets föräldrar.

Skolor är enligt lag skyldiga att jobba för att motverka kränkande behandling, både förebyggande och när det inträffar. Fjällenskolan har fått flera förelägganden av Skolinspektionen för brister i arbetet mot kränkande behandling, senast nu i höstas, då mydigheten gjorde återbesök på skolan för att följa upp tidigare förelägganden.

LÄS MER: Fjällenskolan får bakläxa av Skolinspektionen

LÄS MER: Järfälla riskerar miljonvite från Skolinspektionen

Det konstateras i domen att barnet har upplevt att hen blivit utsatt för kränkande behandling. Kommunen menar att så inte skett.

Men frågan som prövats juridiskt är huruvida Fjällenskolan och huvudmannen Järfälla kommun har vidtagit åtgärder som gör att de anses ha fullföljt sina skyldigheter enligt lagen. Det bedömer alltså tingsrätten att de har.

– Även om domen bekräftar vår uppfattning, kommunen och skolan har gjort det vi ska, så känns det här sorgligt. Det är tråkigt att det ska gå så långt som till rätten, säger Minna Avrin, barn- och ungdomsdirektör på Järfälla kommun.

LÄS MER: Efter mobbningen – Fjällenskolans rektor utbytt

Räknar med att överklaga

Rätten slår fast att skolan vid flera tillfällen har upprättat handlingsplaner och anmält vidare till barn- och ungdomsförvaltningen enligt rutin. Men advokat Jörgen Frisk, vars biträdande jurist har representerat eleven i förhandlingen, tycker inte att det räcker och räknar med att överklaga.

– Kommunens åtgärder har ju inte lett till något resultat. Jag menar att de inte uppfyllt sin skyldighet enligt lagen, säger Jörgen Frisk.

Om hovrätten inte tar upp fallet som helhet vill han åtminstone ompröva frågan om rättegångskostnaderna. Kommunen yrkade på en summa på uppemot 800 000 kronor. Tingsrätten bedömer att den skäliga summan är 558 241 kronor.

"Omöjligt pröva sådana här fall"

Huvudregeln är att den part som förlorar en tvist, ska stå för motpartens rättegångskostnader. Alla kan vara part i en rättegång, även barn. Det finns situationer då undantag ska göras från huvudregeln. Tre skäl tas upp i domen men rätten menar att dessa inte uppfylls.

Jörgen Frisk pekar på ytterligare en del i skollagen som säger att varje part bör stå för sina egna kostnader om förloraren "hade skälig anledning att få tvisten prövad".

– Det menar jag att barnet hade. Om man inte tar hänsyn till det blir det i praktiken omöjligt att pröva sådana här fall – ingen kommer att våga! I andra hand bör kommunens kostnader skrivas ner rejält, summan är fullständigt orimlig, säger han.

Familjen beskriver själva den ekonomiska biten som "fruktansvärd".

– Det känns så klart hemskt att förlora de här pengarna. Att ett barn inte ska kunna få sin sak prövad utan att riskera att börja sitt liv med en skuld som denna, det är obehagligt, säger föräldrarna.

Vi frågar Minna Avrin på barn- och ungdomsförvaltningen hur hon ser på det faktum att en 11-åring som upplevt att hen blivit mobbad i flera år nu är skyldig kommunen en så stor summa pengar.

– Jag vill inte recensera domen. Jag beklagar att vi är där vi är, säger Minna Avrin.