102 nya hyresrätter byggs på Bredholmstorget

Ett 23-våningshus ska byggas på Bredholmstorget, med plats för 102 nya hyresrätter. Dessutom kommer Stockholmshem flytta sin verksamhet till huset.

  • Publicerad 05:22, 6 apr 2020

Planerad byggstart är sommaren 2020 och 2023 ska det stå klart. Planerad inflyttning är under slutet av 2023.

– Det kommer vara hälften tvåor och resten lite större lägenheter. Alla kommer ha balkong, både små och stora lägenheter. Det är ju en vidunderlig utsikt. Balkongerna kommer ha glasräcke, så det kommer bli fint att se både utifrån och inifrån, säger Björn Ljung (L), ordförande i Stockholmshem.

– Det här innebär att fler kan bo och bygga sina liv i Skärholmen, men också att vi får hit en större arbetsplats med folk som kommer äta lunch och vara här på dagarna. Det kommer stärka centrumet. Det är inte helt lätt att hitta centrala platser, som den här, som inte utnyttjas väl i Stockholm, säger Dennis Wedin (M), fastighetsborgarråd.

Så här kommer det nya huset se ut. Illustration: Söderberg Söderberg

– Utifrån projektets storlek, den stora investeringen och att bolaget fokuserar hela sin verksamhet med utgångspunkt från Skärholmen, tycker jag man ska se ett tecken på att vi verkligen tror på det här området. Vi vill att Skärholmen ska utvecklas till det bättre och använda den här fina centrala platsen, säger Dennis Wedin.

Dennis Wedin (M), fastighetsborgarråd, och Björn Ljung (L), ordförande Stockholmshem. Foto: Niklas Thim

Stockholmshems flytt är en del i arbetet med att flytta stadens förvaltningar från innerstaden till ytterstaden.

– Det är ett miljonprogramsområde och det är positivt att staden etablerar mer av sin verksamhet i ett sånt här område. Vi kombinerar huvudkontoret med lägenheter och får ett nytt och fräscht hus på en ganska bortglömd plats av Skärholmen. Jag kommer ihåg när prins Bertil invigde Skärholmen 1968. Skärholmen var det nya i Sverige, det var det bästa som vi hade. Det har tyvärr inte riktigt blivit så under de 50 åren efter det. Så när man gör en sån här satsning får man en positiv skjuts framåt i ett område. Det kommer innebära att torghandlare och centrum får ett ökat underlag, säger Björn Ljung.

Höghuset har kritiserats

Bygget har tidigare kritiserats av skönhetsrådet och Stockholms stadsmuseum för att vara för högt och inte passa in i området. 

Här på Bredholmstorget ska det nya huset byggas. Foto: Niklas Thim

Den nya byggnaden innebär att Stockholmshem kommer kunna samla sina verksamheter på ett ställe.

– Vi har tekniska verkstäder och ett områdeskontor i Solberga, det stänger vi nu. Det är en stor markyta som vi kan använda, till exempel till att bygga bostäder eller om vi behöver fler skolplatser i Solberga. Huvudkontoret på Hornsgatan frigörs och kan användas för kontor eller skola, säger Björn Ljung.

Bygget väntas klubbas i kommunfullmäktige den 20 april.